account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Sådan anvendes indstillinger for stillkamera

  For at justere stillkameraindstillingerne

  1. Aktiver kameraet.
  2. Tap på Icn sony menu settings for at få vist alle indstillinger.
  3. Vælg den indstilling, du vil justere, og rediger derefter efter ønske.

  Tilpasning af indstillingspanelet for stillkameraet

  1. Tap, når kameraet er åbent, på Icn sony menu settings for at få vist alle indstillingerne.
  2. Berør og hold indstillingen du vil flytte og træk det til den ønskede position.

  Tip

  Hvis du trækker indstillingen uden for indstillingspanelet, annulleres ændringen.

  Oversigt over indstillinger for stillkamera

  Icn sony camera cap mode normal Normal
  Icn sony camera front camera Frontkamera
  Vælg frontkameraet, hvis du vil tage selvportrætter.
  Icn sony camera picture effect Billedeffekt
  Anvend effekter til fotos.
  Motivvalg
  Anvend en motivtype, der er programmeret på forhånd, til hurtigt at indstille kameraet til almindelige situationer.
  Icn sony sweep panorama Panorering
  Anvend denne indstilling til at tage vidvinkel og panorama fotos. Du skal blot trykke på kameratasten og flytte kameraet roligt fra den ene side til den anden.

  Opløsning

  Vælg mellem forskellige billedstørrelser og højde-bredde-forhold, før du tager et foto. Et foto med høj opløsning kræver mere hukommelse.

  Icn sony camera resolution setting 5mp 2592×1944(4:3)
  5 megapixel opløsning i højde-bredde-forholdet 4:3. Velegnet til fotos, der ikke skal vises på skærme i bredformat eller udskrives med høj opløsning.
  2560×1440(16:9)
  3 megapixel opløsning i højde-bredde-forholdet 16:9.
  Icn sony cam resolution setting 2mp 1632×1224(4:3)
  2 megapixel opløsning i højde-bredde-forholdet 4:3. Velegnet til fotos, som skal vises på skærme, der ikke er i bredformat.
  Icn sony cam resolution setting 2mp 1632 1920×1080(16:9)
  2 megapixel opløsning i højde-bredde-forholdet 16:9. Velegnet til fotos, der skal vises på skærme i bredformat.

  Selvudløser

  Med selvudløseren kan du tage et foto uden at skulle holde enheden. Anvend denne funktion til selvportrætter eller gruppefotos, så alle kan være med på billedet. Du kan også bruge selvudløseren for at undgå at ryste kameraet, når fotoet tages.

  Icn sony camera advanced settings self timer on Om (10 s.)
  Indstil en forsinkelse på 10 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til fotoet tages.
  Icn sony camera advanced settings self timer on two sec Om (2 s.)
  Indstil en forsinkelse på 2 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til fotoet tages.
  Icn sony camera advanced settings self timer off Slukket
  Fotoet tages, så snart du tapper på kameraskærmen.

  Smile Shutter™

  Anvend funktionen Smile Shutter™ til at bestemme, hvilken slags smil kameraet reagerer på, inden et foto tages.

  Hurtig start

  Anvend Hurtig start-indstillingerne til at starte kameraet fra låseskærmen. Tryk, hvis enheden er i kameraets slumretilstand, på kameratasten.

  Icn sony semc sliding tab fastcapture pressed Start og optag
  Ved at trykke og holde kameratasten nede, tages det første billede umiddelbart efter at kameraet er aktiveret fra slumretilstand.
  Icn sony semc sliding tab fastcam normal Start kun (stillkamera)
  Ved at trykke på kameratasten og holde den nede starter stillkameraet fra slumretilstand.
  Icn sony semc sliding tab fastcam videorec normal Start og optag video
  Ved at trykke på kameratasten og holde den nede, optages den første video straks efter, at videokameraet er startet fra slumretilstand.
  Icn sony semc sliding tab fastcam video pressed Start kun (videokamera)
  Ved at trykke på kameratasten og holde den nede starter videokameraet fra slumretilstand.
  Icn sony cam launch capture off Slukket

  Fokuseringstilstand

  Med fokus-funktionen styres det, hvilken del af fotoet der skal stilles skarpt på. Når kontinuerlig autofokus er slået til, vedbliver kameraet med at justere fokus således, at området inden for den gule ramme forbliver skarp.

  Icn sony camera focus mode single af Enkelt autofokus
  Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til. Berør og hold på kameraskærmen, indtil den gule fokusramme bliver blå, der indikerer at fokus er indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren.
  Icn sony camera focus mode face detection Søg ansigt
  Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på skærmen. Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge hvilket ansigt, der skal fokuseres på ved at tappe på det på skærmen. Når du tapper på kameraskærmen, viser en blå ramme det ansigt, der er valgt og er i fokus. Ansigtssøgning kan ikke bruges til alle typer motiv. Kontinuerlig autofokus er slået til.
  Icn sony camera cap mode touch capturing Berøringsfokus
  Berør et bestemt område på kameraskærmen for at indstille fokusområdet. Kontinuerlig autofokus er slået fra. Berør og hold på kameraskærmen, indtil den gule fokusramme bliver blå, der indikerer at fokus er indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren.

  Note

  Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

  Eksponeringsværdi

  Icn sony camera quick exposure level tch Fastsæt den lysmængde i fotoet, som du vil optage. En højere værdi indikerer en øget lysmængde.

  Note

  Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

  HDR

  Anvend indstillingen HDR (High-Dynamic Range) til at tage et foto mod stærk baggrundslys eller under forhold med skarp kontrast. HDR kompenserer for tab af detaljer og danner et billede, der er repræsentativt for både mørke og lyse områder.

  Note

  Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

  Hvidbalance

  Indstillingen for hvidbalance justerer farvebalancen efter lysforholdene.

  Icn sony camera advanced settings white balance auto Automatisk
  Justerer automatisk farvebalancen i forhold til lysforholdene.
  Icn sony camera advanced settings white balance incandescent Hvidglødende
  Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys f.eks. glødepærer.
  Icn sony camera advanced settings white balance fluorescent Fluorescerende
  Justerer farvebalancen til fluorescerende belysning.
  Icn sony camera advanced settings white balance daylight Dagslys
  Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.
  Icn sony camera advanced settings white balance cloudy Skyet
  Justerer farvebalancen til en overskyet himmel.

  Note

  Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

  ISO

  Du kan reducere billedets sløring forårsaget af mørke forhold eller motiver i bevægelse ved at øge ISO-følsomheden.

  Icn sony camera iso auto Automatisk
  Anvender automatisk ISO-følsomhed.
  Icn sony camera iso 100 100
  Anvender ISO-følsomheden til 100.
  Icn sony camera iso 200 200
  Anvender ISO-følsomheden til 200.
  Icn sony camera iso 400 400
  Anvender ISO-følsomheden til 400.
  Icn sony camera iso 800 800
  Anvender ISO-følsomheden til 800.

  Note

  Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

  Måling

  Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle den lysmængde, der rammer det billede, du vil tage.

  Icn sony camera advanced settings metering center Centreret
  Justerer eksponeringen til midten af billedet.
  Icn sony camera advanced settings metering average Gennemsnit
  Beregner eksponeringen på baggrund af lysmængden, der rammer hele billedet.
  Icn sony camera advanced settings metering spot Spot
  Justerer eksponeringen på en meget lille del af billedet, som du vil tage.

  Note

  Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

  Billedstabilisator

  Det kan være vanskeligt at holde enheden stille, når du skal tage et foto. Stabilisatoren medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser.

  Geotagging

  Tag fotos med oplysninger om, hvor de er taget.

  Icn sony camera geotag on Tændt
  Når geotagging er slået til, føjes der oplysninger om den omtrentlige geografiske placering til de fotos, du tager. Du skal aktivere positionsfunktionerne i menuen Indstillinger, før du kan anvende geotagning. Hvis du vil føje geotags til et foto, skal stedet bestemmes, inden du tager fotoet. Din placering fastsættes, når Icn sony camera geotag on vises på kameraskærmen. Når enheden søger efter din position, vises Icn sony statusbar gps on.
  Icn sony camera geotag off Slukket
  Når geotagging er slået fra, kan du ikke få vist positionen, hvor fotoet er taget.

  Vis eksempel

  Du kan vælge at få vist eksempel af fotos eller videoer lige efter du har taget dem.

  Icn sony cam preview duration setting nolimit Ubegrænset
  Eksemplet af fotoet eller videoen vises efter at du har taget det.
  5 sekunder
  Eksemplet af fotoet eller videoen vises i 5 sekunder efter at du har taget det.
  Icn sony cam preview duration setting 3sec 3 sekunder
  Eksemplet af fotoet eller videoen vises i 3 sekunder efter at du har taget det.
  Icn sony cam preview duration setting edit Rediger
  Fotoet eller videoen åbner til redigering efter du har taget det.
  Icn sony cam preview duration setting off Slukket
  Fotoet eller videoen gemmes efter du har taget det og der vises ikke noget eksempel.

  Note

  Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

  Automatisk overførsel

  Overfør automatisk opdateringer til fotos til en forvalgt social netværkstjeneste (Social Networking Service – SNS).

  Touch capture

  Identificer et bestemt fokusområde ved at berøre kameraskærmen med fingeren. Fotoet tages, så snart du fjerner fingeren. Disse indstillinger er kun tilgængelige, når fokustilstanden er indstillet til berøringsfokus.

  Icn sony camera advanced settings touch capture on Tændt
  Icn sony edream cam adv settings touch cap off Slukket

  Lukkerlyd

  Vælg at tænde eller slukke for lukkerlyden, når du optager en video.

  Datalagring

  Du kan vælge at gemme dine data på enten et flytbart SD-kort eller på enhedens interne lager.

  Icn sony cam data internal storage Internt lager
  Ffotos eller videoer gemmes på enhedens hukommelse.
  Icn sony cam data sd card SD-kort
  Ffotos eller videoer gemmes på SD-kortet.
  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer