account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Sådan låses og sikres enheden

  IMEI-nummer

  Hver enkelt enhed har sit eget IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Du bør opbevare en kopi af dette nummer. Hvis enheden bliver stjålet, kan din nettjenesteyder bruge dit IMEI-nummer til at spærre for enhedens adgang til nettet i det pågældende land.

  For at få vist dit IMEI-nummer

  Ill sony 13ny krc ds
  • Sluk for enheden, og fjern derefter batteridækslet og batteriet for at få vist IMEI-nummeret.
  • Åbn telefonopkaldet på enheden, og indtast *#06#*.

  For at få vist enhedens IMEI-nummer

  1. Tap, fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal .
  2. Find og tap på Indstillinger > Om telefonen > Status.
  3. Tap på IMEI-oplysninger.

  Beskyttelse af SIM-kort

  Du låse og låse op hvert SIM-kort, som du anvender på enheden med en PIN-kode (Personal Identity Number). Når SIM-kortet er låst, beskyttes kortets tilknyttede abonnement.

  Hvis du indtaster PIN-koden forkert flere end det tilladte antal gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet. Du skal så indtaste PUK-koden (Personal Unblocking Key) og derefter en ny PIN-kode. PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren.

  For at låse et SIM-kort

  1. Fra Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal .
  2. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed > Konfigurer SIM/RUIM-kortlås.
  3. Vælg et SIM-kort.
  4. Tap på Lås SIM-kort.
  5. Indtast SIM-kortets PIN-kode, og tap på OK.

  For at ændre SIM-kortets PIN-kode

  1. Fra Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal .
  2. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed > Konfigurer SIM/RUIM-kortlås.
  3. Vælg et SIM-kort.
  4. Tap på Skift SIM-PIN-kode.
  5. Indtast det gamle SIM-korts PIN-kode, og tap på OK.
  6. Indtast det nye SIM-korts PIN-kode, og tap på OK.
  7. Indtast igen det nye SIM-korts PIN-kode og tap på OK.

  For at ændre SIM-kortets PIN2-kode

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Søg og tap på Indstillinger > Indstillinger for opkald
  3. Tap på Vælg SIM-kort, vælg derefter et SIM-kort.
  4. Tap på Faste opkaldsnumre > Skift PIN2-kode.
  5. Indtast det gamle SIM-korts PIN2-kode og tap på OK.
  6. Indtast det nye SIM-korts PIN2-kode og tap på OK.
  7. Bekræft den nye PIN2-kode og tap OK.

  Sådan låser du et låst SIM-kort op

  1. Indtast PUK-koden, og tap på OK.
  2. Indtast en ny PIN-kode, og tap på OK.
  3. Indtast den nye PIN-kode, og tap på OK.

  Note

  Hvis du indtaster en forkert PUK-kode for mange gange, låses SIM-kortet. Hvis dette sker, skal du kontakte tjenesteudbyderen for at få et nyt SIM-kort.

  Sådan indstilles en skærmlås

  Der er flere måder at låse enhedens skærm. Du kan f.eks.anvende Face Unlock-funktionen, der anvender et billede af dit ansigt til at låse skærmen op. Du kan også anvende et skærmoplåsningsmønster, en talbaseret pinkodelås eller en tekstbaseret adgangskode.

  For at indstille en skærmlås

  1. Tap fra Startskærm, påIcn sony home apptray normal > Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås.
  2. Vælg en indstilling.

  Sådan opretter du et mønster til oplåsning af skærmen

  1. Træk statuslinjen nedad, og tap derefter på Icn sony menu settings.
  2. Tap på Sikkerhed > Skærmlås > Mønster.
  3. Følg anvisningerne på enheden.

  Sådan låser du skærmen op ved hjælp af et mønster til skærmoplåsning

  1. Aktivér skærmen.
  2. Tegn mønsteret til at låse skærmen op.

  Note

  Hvis det oplåsningsmønster, du tegner på skærmen, afvises fem gange i træk, skal du vente 30 sekunder og derefter prøve igen.

  For at ændre mønsteret til oplåsning af skærmen

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås.
  3. Tegn mønsteret til at låse skærmen op.
  4. Tap på Mønster.
  5. Følg anvisningerne på enheden.

  Sådan deaktiverer du mønsteret til oplåsning af skærmen

  1. Tap fra Startskærmen på Icn sony home apptray normal > Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås.
  2. Tegn mønsteret til oplåsning af skærmen.
  3. Tap på Stryg.

  For at oprette en PIN-kode til skærmoplåsning

  1. Tap fra Startskærmen på Icn sony home apptray normal > Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås > PIN-kode.
  2. Indtast en numerisk PIN-kode.
  3. Tap om nødvendigt på Key text input back for at minimere tastaturet.
  4. Tap på Fortsæt.
  5. Genindtast og bekræft din PIN-kode.
  6. Tap om nødvendigt på Key text input back for at minimere tastaturet.
  7. Tap på OK.

  Sådan deaktiverer du PIN-kode til oplåsning af skærmen

  1. Tap fra Startskærm, påIcn sony home apptray normal > Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås.
  2. Indtast din PIN-kode, og tap derefter på Næste.
  3. Tap på Stryg.

  For at oprette en adgangskode til skærmlås

  1. Tap fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal > Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås > Adgangskode.
  2. Indtast en adgangskode.
  3. Tap om nødvendigt på Key text input back for at minimere tastaturet.
  4. Tap på Fortsæt.
  5. Genindtast og bekræft din adgangskode.
  6. Tap om nødvendigt på Key text input back for at minimere tastaturet.
  7. Tap på OK.

  Sådan deaktiverer du adgangskoden til oplåsning af skærmen

  1. Tap fra Startskærm, påIcn sony home apptray normal > Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås.
  2. Indtast din adgangskode, og tap på Næste.
  3. Tap på Stryg.
  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Close Luk
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer