account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Deling af din mobildataforbindelse

  Arrow left Oversigt over support til Xperia M4 Aqua

  Du kan dele din mobildataforbindelse med andre enheder på flere måder:

  • USB-internetdeling – del din mobildataforbindelse med en enkelt computer ved hjælp af et USB-kabel.
  • Bluetooth®-internetdeling – del din mobildataforbindelse med op til fem andre enheder via Bluetooth®.
  • Bærbart ‎Wi-Fi‎ -hotspot – del din mobildataforbindelse samtidigt med op til 8 andre enheder, herunder enheder, der understøtter WPS-teknologi.

  Sådan delesr dudataforbindelse ved hjælp af et USB-kabel

  1. Deaktiver alle USB-kabelforbindelser til enheden.
  2. Brug det USB-kabel, der fulgte med enheden, til at slutte enheden til en computer.
  3. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  4. Søg efter og tap på Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot.
  5. Træk skyderen ud for USB-internetdeling til højre, og tap derefter på OK, hvis du bliver bedt om det. Icn sony stat sys tether usb vises på statuslinjen, når der er oprettet forbindelse.
  6. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet USB-internetdeling, eller tag USB-kablet ud, for at stoppe med at dele dataforbindelsen.

  Note

  Du kan ikke dele enhedens dataforbindelse og SD-kort via et USB-kabel på samme tid.

  Sådan deler du din mobildataforbindelse med en anden Bluetooth®-enhed

  1. Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth®-enhed er parret med hinanden, og at mobildatatrafik er aktiveret på din enhed.
  2. Din enhed: Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  3. Søg efter og tap på Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot, og tap derefter på Bluetooth-internetdeling skyderen for at aktivere funktionen.
  4. Bluetooth®-enhed: Konfigurer enheden, så den får sin netværksforbindelse ved brug af Bluetooth®. Hvis enheden er en computer, henvises til de relevante instruktioner for fuldførelse af opsætningen. Hvis enheden kører Android™-operativsystemet, skal du tappe på indstillingsikonet ud for navnet på den enhed, den er parret med, under Indstillinger > Bluetooth > Forbundne enheder og derefter markere afkrydsningsfeltet Internetadgang.
  5. Din enhed: Tryk på Indstillinger ud for den ønskede deltager. Derefter, marker internetadgangnsboksen. Vent, indtil Icn sony stat sys tether bluetooth vises på statuslinjen. Når det vises, er opsætningen afsluttet.
  6. Hvis du ikke længere vil dele mobildataforbindelsen, skal du tappe på skyderen for Bluetooth-internetdeling igen for at deaktivere funktionen.

  Note

  Funktionen Bluetooth-internetdeling slås fra, hver gang du slukker enheden eller slår Bluetooth®-funktionen fra.

  Tip

  Få flere oplysninger om, hvordan du parrer enheder og slår mobildatatrafik til, under Sådan parrer du enheden med en anden Bluetooth®-enhed og Sådan tilføjer du et virtuelt privat netværk.

  Sådan bruger du din enhed som et bærbart Wi-Fi-hotspot

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot.
  3. Tap på Indstillinger for bærbart hotspot > Konfigurer Wi-Fi-hotspot.
  4. Indtast oplysninger om Netværksnavn (SSID).
  5. Tap på feltet Sikkerhed for at vælge en sikkerhedstype. Indtast eventuelt en adgangskode.
  6. Tap på Gem.
  7. Tap på Icn sony key and back, og træk skyderen ud for Bærbart hotspot til højre.
  8. Hvis du bliver bedt om det, skal du tappe på OK for at bekræfte. Icn sony stat sys tether wifi in manual vises på statuslinjen, når det bærbare ‎Wi-Fi‎ -hotspot er aktivt.
  9. Hvis du ikke længere vil dele din dataforbindelse via ‎Wi-Fi‎ , skal du trække skyderen ud for Bærbart hotspot til venstre.

  Sådan tillader du, at en WPS-understøttet enhed bruger din mobildataforbindelse

  1. Kontrollér, at din enhed fungerer som et bærbart ‎Wi-Fi‎ -hotspot.
  2. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  3. Søg efter og tap på Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot > Indstillinger for bærbart hotspot.
  4. Tap på skyderen for Søgbar for at aktivere funktionen.
  5. Kontrollér, at dit bærbare hotspot er sikret med en adgangskode under Konfigurer Wi-Fi-hotspot.
  6. Tap på WPS-trykknap, og følg derefter de relevante instruktioner. Alternativt kan du tappe på Icn sony key menu > WPS-pinkode og derefter indtaste den pinkode, der vises på den WPS-understøttede enhed.

  For at omdøbe eller sikre dit bærebare hotspot

  1. Åbn din Startskærm, og tap på Icn sony home apptray normal.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot.
  3. Tap på Indstillinger for bærbart hotspot > Konfigurer Wi-Fi-hotspot.
  4. Indtast netværkets Netværksnavn (SSID).
  5. Tap på feltet Sikkerhed for at vælge en sikkerhedstype.
  6. Indtast eventuelt en adgangskode.
  7. Tap på Gem.

  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!