account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Sådan tilpasses enheden

  Du kan justere adskillige af enhedens indstillinger til at passe til dine behov. Du kan f.eks. skifte sprog, tilføje en personlig ringetone, ændre skærmens lysstyrke.

  Justering af lydstyrken

  Du kan justere lydstyrken for ringetonen ved indgående opkald og beskeder samt i forbindelse med afspilning af musik og video.

  Sådan justerer du lydstyrken for ringetoner med volumentasten

  • Tryk volumentasten op eller ned.

  Sådan justerer du lydstyrken for afspilning af medier med volumentasten

  • Tryk volumentasten op eller ned, når du afspiller musik eller videoklip.

  Sådan justeres lydindstillingerne

  Du kan justere adskillige lydindstillinger. Du kan f.eks.anvende enheden til lydløs funktion så den ikke ringer når du er i et møde.

  For at indstille enheden til vibrationstilstand

  • Tryk volumentasten ned indtil Icn sony statusbar vibrate on vises i statuslinjen.

  Tip

  Du kan også trykke på og holde tænd/sluk-tasten Icn sony key and power k90 nede og derefter tappe på Icn sony statusbar vibrate on i menuen, der åbnes for at anvende enheden vibrationstilstand.

  Sådan konfigurerer du enheden til lydløs tilstand

  1. Tryk volumentasten ned, indtil enheden vibrerer, og Icn sony statusbar vibrate on vises på statuslinjen.
  2. Tryk volumentasten ned igen. Icn sony ics sound silenct vises på statuslinjen.

  Tip

  Du kan også trykke på tænd/sluk-tasten Icn sony key and power k90 og holde den nede og derefter tappe på Icn sony ics sound silenct i den menu, som åbner, for at konfigurere enheden til lydløs tilstand.

  Fo at indstille enheden til vibrations- og ringetilstand

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Lyd.
  3. Markér afkrydsningsfeltet Vibrer ved opringning.

  Klokkeslæt og dato

  Du kan ændre klokkeslæt og dato på enheden.

  Sådan indstiller du datoen manuelt

  1. Fra Startskærm, tap på Icn sony home apptray normal .
  2. Find og tap på Indstillinger > Dato og tid.
  3. Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet Automatisk dato og tid.
  4. Tap på Angiv dato.
  5. Juster datoen ved at rulle op og ned.
  6. Tap på Udført.

  For at indstille klokkeslættet manuelt

  1. Tap, fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal .
  2. Find og tap på Indstillinger > Dato og tid.
  3. Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet Automatisk dato og tid.
  4. Tap på Angiv tid.
  5. Rul op eller ned for at justere time og minut.
  6. Rul, hvis relevant,op for at skifte am til pm eller omvendt.
  7. Tap på Udført.

  Sådan indstiller du tidszonen

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Dato og tid.
  3. Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfeltet Automatisk tidszone.
  4. Tap på Vælg tidszone.
  5. Vælg en funktion.

  Ringetoneindstillinger

  For at indstille et ringesignal

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Lyd > Ringetone for telefon.
  3. Vælg en ringetone.
  4. Tap på Udført.

  Sådan aktiverer du berøringstoner

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Lyd.
  3. Markér afkrydsningsfelterne Tastaturtoner og Lyd ved berøring.

  For at vælge beskedlyden

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Lyd > Beskedlyd.
  3. Vælg lyden, der skal afspilles når der kommer beskeder.
  4. Tap på Udført.

  Skærmindstillinger

  For at justere skærmens lysstyrke

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
  3. Træk skyderen for at justere lydstyrken.
  4. Tap på OK.

  Sådan indstiller du skærm til at vibrere

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Lyd.
  3. Markér afkrydsningsfeltet Vibrer ved berøring. Skærmen vil nu vibrere når du tapper på softkeys og visse programmer.

  Sådan justerer du, hvor længe der skal gå, før skærmen slukkes

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Skærm > Dvale.
  3. Vælg en funktion.

  Tip

  Du kan slukke skærmen hurtigt ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten Icn sony key and power k90.

  Sprogindstillinger

  Du kan vælge et standardsprog for enheden og ændre det igen på et senere tidspunkt.

  Sådan ændres sproget

  1. Startskærm skal du tappe på Icn sony home apptray normal.
  2. Find og tap på Indstillinger > Sprog og input > Sprog.
  3. Vælg en indstilling.
  4. Tap på OK.

  Note

  Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menuteksterne, kan du finde og tappe på Icn sony app settings. Vælg derefter teksten ved siden af Icn sony settings language, og vælg den første post i menuen, der åbnes. Du kan derefter vælge sprog.

  Flytilstand

  I flytilstand er net- og radiomodtagerne slukket for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Men du kan stadigt spille spil, lytte til musik, se videoer og andet indhold, så længe indholdet er glemt på hukommelseskortet eller det interne lager. Du kan også få besked om alarmer, hvis alarmer er aktiveret.

  Tip

  Batteriforbruget reduceres når Flytilstand er slås til.

  For at slå flytilstand til

  1. Tap, fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal .
  2. Find og tap på Indstillinger > Mere....
  3. Markér afkrydsningsfeltet Flytilstand.

  Tip

  Du trykke og holde på tænd/sluk-tasten Icn sony key and power k90 nede og derefter vælge Flytilstand menuen der åbnes.

  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer