account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Sådan låser du automatisk din enhed op

  Funktionen Smart Lock giver dig mulighed for at indstille din enhed til automatisk at blive låst op i visse situationer, f.eks. når den har forbindelse til en Bluetooth®-enhed, eller når du bærer den på dig. Når Smart Lock er aktiveret, skal du stadig låse din enhed op manuelt efter genstart, og når enheden har været inaktiv i 4 timer.

  Vælg blandt følgende indstillinger for Smart Lock:

  • On-body-detektering: Din enhed er hele tiden låst op, når du bærer den på dig.
  • Steder, der er tillid til: Din enhed er hele tiden låst op, når du er på en velkendt placering, der er tillid til, f.eks. derhjemme.
  • Enheder, der er tillid til: Din enhed er hele tiden låst op, når der er forbindelse til en Bluetooth®- eller NFC-enhed, der er tillid til.
  • Ansigt, der er tillid til: Lås din enhed op ved at kigge på den.
  • Stemme, der er tillid til: Brug talegenkendelse til at låse din enhed op fra låseskærmen, eller mens den oplader, og til at aktivere Google™.

  Funktionen Smart Lock er udviklet af Google™, så funktionaliteten ændres eller opdateres måske løbende. Derudover er funktionen muligvis ikke tilgængelig på alle markeder, i alle lande og i alle områder.

  Sådan aktiverer du Smart Lock

  1. Angiv et mønster, en pinkode eller en adgangskode som skærmlås, hvis du ikke allerede har gjort det.
  2. Åbn din Startskærm, og tap på .
  3. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Trust agents.
  4. Tap på skyderen ud for Smart Lock (Google) for at aktivere funktionen.
  5. Tap på tilbage-pilen ud for Trust agents.
  6. Søg efter og tap på Smart Lock.
  7. Angiv dit mønster, din pinkode eller din adgangskode. Du skal angive disse legitimationsoplysninger, hver gang du vil ændre indstillingerne for din Smart Lock.
  8. Vælg typen af Smart Lock.

  Sådan konfigurerer eller fjerner du et ansigt, der er tillid til

  1. Åbn din Startskærm, og tap på .
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock > Ansigt, der er tillid til.
  3. Tap på KONFIGURER > NÆSTE. Følg vejledningen på din enhed, og tap derefter på FÆRDIG.
  4. Hvis du vil fjerne et ansigt, der er tillid til, skal du tappe på Fjern ansigt, der er tillid til > FJERN.

  Du kan opnå større nøjagtighed ved at tappe på Ansigt, der er tillid til > Bedre ansigtsmatching.

  Sådan konfigurerer du en stemme, der er tillid til

  1. Åbn din Startskærm, og tap på .
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock > Stemme, der er tillid til.
  3. Følg vejledningen på din enhed.

  Ulåst enhed, mens du bærer den

  Ved hjælp af funktionen Registrering på krop kan du angive, at din enhed skal være ulåst, når du har den på dig, f.eks. hvis du bærer den i hånden, i lommen eller i en taske. Accelerometeren i din enhed sørger for, at din enhed er låst op, når den kan mærke, at du bærer den. Enheden låses, når accelerometeren registrerer, at du har lagt enheden fra dig.

  Når du bruger funktionen Registrering på krop, skal du være opmærksom på følgende funktionsmåder:

  • Når du lægger din enhed fra dig, og den mærker, at den ikke længere er på din krop, låses din enhed automatisk.
  • Det kan tage enheden op til et minut at låse.
  • Når du kommer ind i en bil, en bus eller et andet køretøj, kan der gå op til 5-10 minutter, før enheden er låst.
  • Bemærk, at når du stiger ombord på et fly eller en båd (eller et andet transportmiddel, der ikke er på landjorden), låses din enhed måske ikke automatisk, så du skal eventuelt huske at låse den manuelt.
  • Når du tager din enhed op igen eller stiger ud af transportmidlet, skal du bare låse den op én gang. Derefter forbliver din enhed låst op, så længe du har den på dig.

  Funktionen Registrering på krop kan ikke mærke, hvis krop den er knyttet til. Hvis du giver din enhed til en anden, mens den er låst op ved hjælp af Registrering på krop, kan din enhed forblive låst op for den anden bruger. Husk, at det er mindre sikkert at bruge funktionen Registrering på krop som sikkerhedsfunktion end et mønster, en pinkode eller en adgangskode.

  Sådan aktiverer eller deaktiverer du Registrering på krop

  1. Åbn din Startskærm, og tap på .
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock > On-body-detektering.
  3. Tap på skyderen for at aktivere funktionen, og tap derefter på FORTSÆT. Tap på skyderen ud for Til for at deaktivere funktionen.

  Sådan opretter du forbindelse til enheder, der er tillid til

  Så hvis du har en enhed, du jævnligt opretter forbindelse til ved hjælp af Bluetooth® eller NFC, f.eks. et hjemmeunderholdningssystem eller en træningsgadget, kan du tilføje den som en enhed, der er tillid til, og omgå den ekstra sikkerhed på låseskærmen for at spare tid. Denne funktion er velegnet, hvis du normalt befinder dig på et sikkert sted, når du bruger denne enhed. I visse tilfælde kan det stadig være nødvendigt at låse enheden op manuelt, før der kan oprettes forbindelse til en enhed, der er tillid til.

  Det anbefales ikke, at du tilføjer enheder, der hele tiden er sluttet til din enhed, som enheder, der er tillid til, f.eks. Bluetooth®-tastaturer eller -mus.

  Så snart en enhed, der er tillid til, slås fra eller bevæger sig uden for området, låses din skærm, og du skal bruge din pinkode, dit mønster eller din adgangskode for at låse den op.

  Sådan tilføjer eller fjerner du en Bluetooth®-enhed, der er tillid til

  1. Kontrollér, at din enhed er parret med og har forbindelse til den Bluetooth®-enhed, du vil tilføje som en enhed, der er tillid til.
  2. Åbn din Startskærm, og tap på .
  3. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock.
  4. Tap på Enheder, der er tillid til > TILFØJ ENHED, DER ER TILLID TIL > Bluetooth i Smart Lock-menuen.
  5. Tap på et enhedsnavn for at vælge det på listen over tilsluttede og parrede enheder, og tap derefter på JA, TILFØJ.
  6. Hvis du vil fjerne en parret enhed, skal du markere den på listen og tappe på FJERN ENHED, DER ER TILLID TIL.

  Sådan tilføjer eller fjerner du en NFC-enhed, der er tillid til

  1. Kontrollér, at din enhed er parret med og har forbindelse til den Bluetooth®-enhed, du vil tilføje som en enhed, der er tillid til.
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock.
  3. Tap på Enheder, der er tillid til > TILFØJ ENHED, DER ER TILLID TIL > NFC.
  4. Følg vejledningen på skærmen.
  5. Hvis du vil fjerne en parret enhed, skal du markere den på listen og tappe på FJERN ENHED, DER ER TILLID TIL

  Beskyttelse, når du bruger enheder, der er tillid til

  Forskellige Bluetooth®-enheder understøtter forskellige Bluetooth®-standarder og sikkerhedsfunktioner. En anden person kan muligvis låse din Xperia™ op ved at imitere din Bluetooth®-forbindelse, også selvom din enhed, der er tillid til, ikke længere er i nærheden. Din enhed kan ikke altid bestemme, om din forbindelse er beskyttet mod en person, der forsøger at imitere den.

  Når din enhed ikke kan bestemme, om du bruger en sikker forbindelse, får du en meddelelse på din Xperia™-enhed, og du skal måske låse den op manuelt, før enheden, der er tillid til, kan holde den oplåst.

  Rækkevidden for Bluetooth®-forbindelser varierer, afhængigt af faktorer som modellen af din enhed, den tilsluttede Bluetooth®-enhed og dit miljø. Afhængigt af disse faktorer kan Bluetooth®-forbindelser virke på en afstand af op til 100 meter.

  Sådan opretter du forbindelse til steder, der er tillid til

  Når funktionen Steder, der er tillid til, er angivet, deaktiveres sikkerheden for låseskærmen på din Xperia™-enhed, når du er på en placering, der er tillid til. For at denne funktion kan fungere, skal du have internetforbindelse ( ‎Wi-Fi anbefales), og din enhed skal have tilladelse til at bruge din aktuelle placering.

  Hvis du vil angive steder, der er tillid til, skal du først sikre dig, at tilstanden for stor nøjagtighed af placeringer eller den batteribesparende tilstand er aktiveret på din enhed, før du tilføjer hjemmeplaceringer eller brugerdefinerede placeringer.

  De nøjagtige dimensioner for en placering, der er tillid til, er et estimat og kan bevæge sig ud over de fysiske vægge i dit hjem eller andre steder, du har tilføjet som placeringer, der er tillid til. Denne funktion kan holde din enhed låst op i en radius på op til 80 meter. Du skal også være opmærksom på, at placeringssignaler kan replikeres eller manipuleres. En person med adgang til specialudstyr kan låse din enhed op.

  Sådan tilføjer du din hjemmeplacering

  1. Åbn din Startskærm, og tap på .
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock >Steder, der er tillid til > Startside.
  3. Du kan angive den ønskede placering ved at skrive adressen i søgelinjen. Din enhed søger efter den angivne placering.

  Sådan redigerer du din hjemmeplacering

  1. Åbn din Startskærm, og tap på .
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock > Steder, der er tillid til.
  3. Vælg din hjemmeplacering.
  4. Tap på Rediger.
  5. På søgelinjen skal du angive den placering, du vil bruge som hjemmeplacering.

  Hvis der bor andre på samme adresse, kan du tilføje den faktiske placering af dit hjem inden i bygningskomplekset som en brugerdefineret placering.

  Sådan fjerner du din hjemmeplacering

  1. Åbn din Startskærm, og tap på .
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock >Steder, der er tillid til > Startside.
  3. Tap på Rediger > .

  Brug af brugerdefinerede placeringer

  Du kan tilføje en placering som en brugerdefineret placering, der er tillid til, hvor din enhed kan forblive låst op.

  Sådan tilføjer du et brugerdefineret sted

  1. Åbn din Startskærm, og tap på .
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock > Steder, der er tillid til.
  3. Tap på Tilføj et sted, der er tillid til.
  4. Hvis du vil bruge den aktuelle placering som et brugerdefineret sted, skal du tappe på Vælg denne placering.
  5. Du kan også angive en anden placering ved at tappe på og skrive adressen. Din enhed søger efter den angivne placering. Tap på den foreslåede adresse for at bruge den.
  6. Hvis du vil finjustere placeringen, skal du tappe på pil tilbage ud for adressen, trække placeringsnålen til den ønskede placering og derefter tappe på Vælg denne placering.

  Sådan redigeres et brugerdefineret sted

  1. Åbn din Startskærm, og tap på .
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock > Steder, der er tillid til.
  3. Vælg det sted, du vil redigere.
  4. Tap på Rediger adresse.
  5. Du kan angive en anden placering ved at tappe på og skrive adressen. Din enhed søger efter den angivne placering. Hvis du vil bruge den foreslåede adresse, skal du tappe på adressen.
  6. Hvis du vil finjustere placeringen, skal du tappe på pil tilbage ud for adressen, trække placeringsnålen til den ønskede placering og derefter tappe på Vælg denne placering.

  Sådan fjerner du et brugerdefineret sted

  1. Åbn din Startskærm, og tap på .
  2. Søg efter og tap på Indstillinger > Låseskærm og sikkerhed > Smart Lock > Steder, der er tillid til.
  3. Vælg det sted, du vil fjerne.
  4. Tap på Slet.
  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer