account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Sådan deles indhold med DLNA Certified™-enheder

  Arrow left Oversigt over support til Xperia E4g Dual

  Du kan få vist eller afspille medieindhold gemt på enheden på andre enheder, f.eks. et tv eller en computer. Sådanne enheder skal være DLNA Certified™ af Digital Living Network Alliance og alle enheder skal have oprettet forbindelse med det samme ‎Wi-Fi®‎-net for at telefonens indhold kan deles. Du kan også få vist eller afspille indhold fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden.

  Når du har konfigureret deling af indhold mellem enheder, kan du f.eks. lytte til musikfiler gemt på hjemmecomputeren fra enheden, eller få vist fotos taget med telefonkameraet på et tv med stor skærm.

  Sådan afspilles filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden

  Når du afspiller filer fra andre DLNA Certified™-enheder på enheden, fungerer denne anden enhed som en server. Med andre ord, den deler indhold over et net. Serverenheden skal have indholdsdelingsfunktionen aktiveret og give adgangstilladelse til enheden. Den skal også have oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎ net som enheden.

  Sådan afspilles et delt nummer på enheden

  1. Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎-netværk som din enhed.
  2. Fra Startskærm skal du tappe på Icn sony home apptray normal og derefter søge og tappe på Icn sony app music player.
  3. Træk Walkman®-startskærmens venstre kant til højre, og tap på Enheder.
  4. Vælg en enhed på listen med enheder, der har oprettet forbindelse.
  5. Gennemse mapperne med de enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg det nummer, du vil afspille. Afspilningen af nummeret starter automatisk.

  Sådan afspilles en delt video på enheden

  1. Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎-netværk som din enhed.
  2. Fra Startskærm skal du tappe på Icn sony home apptray normal og derefter søge og tappe på Film.
  3. Træk Film-startskærmens venstre kant til højre, og tap på Enheder.
  4. Vælg en enhed på listen med enheder, der har oprettet forbindelse.
  5. Gennemse mapperne med enheder, der har oprettet forbindelse, og vælg den video, du vil afspille.

  For at få vist et delt foto på enhed

  1. Sørg for, at de enheder, du vil dele filer med, har oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎-netværk som din enhed.
  2. Fra Startskærm skal du tappe på Icn sony home apptray normal og derefter søge og tappe på Album.
  3. Træk Album-startskærmens venstre kant til højre, og tap på Enheder.
  4. Vælg en enhed på listen med enheder, der har oprettet forbindelse.
  5. Gennemse tilsluttede enheders mapper og vælg et foto at få vist.

  Sådan afspilles filer fra enheden på DLNA Certified™-enheder

  Før du kan få vist eller afspille mediefiler fra enheden på andre DLNA Certified™-enheder, skal du oprette fildeling på enheden. Enhederne som du deler indhold med kaldes klientenheder. F.eks. kan et tv, computer eller tavle-pc fungere som klientenheder. Enheden fungerer som en medieserver, når det gør indhold tilgængelig for klientenheder. Når du anvender fildeling på enheden, skal du også give adgangstilladelse til klientenheder. Når du har gjort det, vises sådanne enheder som registrerede enheder. Enheder, der afventer adgangstilladelse er opført som ventende enheder.

  For at konfigurere fildeling med andre DLNA Certified™-enheder

  1. Opret forbindelse mellem enheden og et ‎Wi-Fi®‎-netværk.
  2. Tap fra Startskærm, på Icn sony home apptray normal, find og tap derefter på Icn sony app music player.
  3. Tap på Icn sony key menu, tap derefter på Medieserver.
  4. Træk skyderen for at slå funktionen Del medier til. Icn sony media server stat vises på statuslinjen. Enheden kan nu fungere som en medieserver.
  5. Opret forbindelse mellem computeren eller andre enheder og det samme ‎Wi-Fi®‎-netværk som din enhed.
  6. Der vises en besked på enhedens statuslinje. Åbn beskeden og anvend adgangstilladelser for hver enhed.

  Note

  Vejledningerne til indstilling af fildeling vha. DLNA™ kan variere afhængigt af den anvendte klientenhed. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til klientenheden. Tjek, hvis enheden ikke kan oprette forbindelse til en klient på netværket, om ‎Wi-Fi®‎-netværket fungerer.

  Tip

  Du kan også få adgang til menuen Medieserver under Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver. Hvis du lukker visningen Medieserver, fortsætter funktionen til fildeling med at køre i baggrunden.

  Sådan stopper du deling af filer med andre DLNA Certified™-enheder

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Find og tap på Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.
  3. Træk skyderen ud for Del medier til venstre.

  Sådan indstiller du adgangstilladelser for en ventende enhed

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Tap på Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.
  3. Vælg en enhed på listen Ventende enheder.
  4. Vælg et niveau for adgangstilladelse.

  Sådan ændrer du navnet på en registreret enhed

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Tap på Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.
  3. Vælg en enhed på listen Registrerede enheder, og vælg derefter Skift navn.
  4. Indtast et nyt navn på enheden.

  Sådan ændrer du adgangsniveauet for en registreret enhed

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Tap på Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.
  3. Vælg en enhed på listen Registrerede enheder.
  4. Tap på Skift adgangsniveau, og vælg en indstilling.

  Sådan får du hjælp til at dele indhold med andre DLNA Certified™-enheder

  1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
  2. Tap på Indstillinger > Xperia™-tilslutning > Medieserver.
  3. Tap på Icn sony menu help.

  Sådan afspilles filer på en Digital Media Renderer-enhed

  Vha. DLNA™-teknologi, kan du skubbe medieindhold gemt på enheden til en anden enhed tilsluttet samme ‎Wi-Fi®‎-net. Den anden enhed skal kunne fungere som en Digital Media Renderer (DMR)-enhed og gengive eller afspille indhold modtaget fra enheden. Et tv med DLNA-funktion eller en pc der kører Windows® 7 eller højere er eksempler på DMR-enheder.

  Note

  Indstillingerne til at aktivere Digital Media Renderer kan variere afhængigt af enheden. Du kan finde flere oplysninger i DMR-enhedens brugervejledning.

  Note

  Indhold sikret med DRM (Digital Rights Management) kan ikke afspilles en Digital Media Renderer-enhed, der anvender DLNA™-teknologi.

  Sådan får du vist fotos og videoer fra enheden på en DMR-enhed

  1. Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden korrekt, og at den har oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎-netværk som din enhed.
  2. Fra din Startskærm skal du tappe på Icn sony home apptray normal.
  3. Søg og tap på Album.
  4. Gennemse, og åbn de fotos eller videoer, du gerne vil få vist.
  5. Tap på skærmen for at få vist værktøjslinjen, tap derefter på Icn connected device playon, og vælg en DMR-enhed at dele indhold med. Det valgte indhold bliver afspillet i kronologisk rækkefølge på den enhed, du vælger.
  6. For at afbryde forbindelsen fra DMR-enheden, tap på Icn sony actionmenu playon connected og vælg Frakobl. Afspilning af filen stopper på DMR-enheden, men den bliver fortsat afspillet på enheden.

  Tip

  Du kan også dele en video fra programmet Film på enheden ved at tappe på videoen og derefter tappe på Icn connected device playon.

  Sådan afspiller du et musiknummer fra enheden på en DMR-enhed

  1. Sørg for, at du har konfigureret DMR-enheden korrekt, og at den har oprettet forbindelse til samme ‎Wi-Fi®‎-netværk som din enhed.
  2. Fra Startskærm skal du tappe på Icn sony home apptray normal og derefter søge og tappe på Icn sony app music player.
  3. Vælg en musikkategori, og find det nummer, du vil dele, og tap derefter på nummeret.
  4. Tap på Icn connected device playon, og vælg en DMR-enhed at dele indholdet med. Nummeret afspilles automatisk på den enhed, du vælger.
  5. Tap på Icn sony actionmenu playon connected, og vælg enheden for at afbryde forbindelsen til DMR-enheden. Afspilning af nummeret stopper på DMR-enheden, men det afspilles fortsat på enheden.

  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!