account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
    Hjælp os med at forbedre vores websted
    Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

    Trådløs Bluetooth®-teknologi

    Anvend funktionen Bluetooth® til at sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheder eller opret forbindelse til håndfrit tilbehør.Bluetooth®-forbindelser fungerer bedst inden for en afstand på 10 meter uden massive genstande imellem. I visse tilfælde skal du parre enheden manuelt med andre Bluetooth®-enheder.

    Note

    Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth®-enheder varierer.

    Sådan slår du Bluetooth®-funktionen til og gør enheden synlig

    1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
    2. Tap på Indstillinger.
    3. Tap på tænd/sluk-kontakten ud for Bluetooth for at slå Bluetooth®-funktionen til.
    4. Tap på Bluetooth. Din enhed og en liste over tilgængelige Bluetooth®-enheder vises.
    5. Tap på enhedens navn for at gøre den synlig for andre Bluetooth®-enheder.

    Sådan justeres den tid, enheden er synlig for andre Bluetooth®-enheder

    1. Tap på Icn sony home apptray normal på din Startskærm.
    2. Tap på Indstillinger > Bluetooth.
    3. Tryk på Icn sony key menu, og vælg derefter Timeout for synlighed.
    4. Vælg en indstilling.

    Navngivning af enheden

    Du kan give enheden et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har slået Bluetooth®-funktionen til, og enheden er indstillet til at være synlig.

    Sådan giver du din enhed et navn

    1. Kontrollér, at Bluetooth®-funktionen er slået til.
    2. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
    3. Tap på Indstillinger > Bluetooth.
    4. Tap på Icn sony key menu, og vælg derefter Omdøb telefon.
    5. Indtast et navn for din enhed.
    6. Tap på Omdøb.

    Parring med en anden Bluetooth®-enhed

    Når du parrer din enhed med en anden enhed, kan du f.eks. slutte din enhed til et Bluetooth®-headset eller et Bluetooth®-bilsæt og bruge disse andre enheder til deling af musik.

    Når du parrer din enhed med en anden Bluetooth®-enhed, husker din enhed denne parring. Når du parrer enheden med en Bluetooth®-enhed, bliver du muligvis bedt om at angive en adgangskode. Enheden prøver automatisk den generiske adgangskode 0000. Hvis det ikke virker, skal du se i brugervejledningen til din Bluetooth®-enhed for at få adgangskoden til enheden. Det er ikke nødvendigt at indtaste denne adgangskode igen, næste gang du opretter forbindelse til en tidligere parret Bluetooth®-enhed.

    Note

    Visse Bluetooth®-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth®-headsets, kræver, at du både parrer med og tilslutter til den anden enhed.

    Note

    Du kan parre enheden med flere Bluetooth®-enheder, men du kan kun oprette forbindelse til én Bluetooth®-profil ad gangen.

    Sådan parrer du enheden med en anden Bluetooth®-enhed

    1. Kontrollér, at Bluetooth®-funktionen er aktiveret og synlig for andre Bluetooth®-enheder på den enhed, du vil parre enheden med.
    2. Tap på Icn sony home apptray normal på enhedens Startskærm.
    3. Find og tap på Indstillinger > Bluetooth .
    4. Træk i skyderen ud for Bluetooth for at slå Bluetooth®-funktionen til. En liste med tilgængelige Bluetooth®-enheder vises.
    5. Vælg den Bluetooth®-enhed, du vil parre enheden med.
    6. Indtast om nødvendigt en adgangskode, eller bekræft den samme adgangskode på begge enheder.

    Sådan opretter du forbindelse mellem din enhed og en anden Bluetooth®-enhed

    1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
    2. Tap på Indstillinger > Bluetooth.
    3. Tap på den Bluetooth®-enhed, du vil oprette forbindelse til.

    Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth®-enhed

    1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
    2. Tap på Indstillinger > Bluetooth.
    3. Under Forbundne enheder skal du tappe på Icn sony menu settings ud for navnet på den enhed, du vil ophæve parringen med.
    4. Tap på Ophæv parring.

    Sådan sendes og modtages elementer vha. Bluetooth®-teknologi

    Anvend Bluetooth®-teknologi til at dele elementer med andre Bluetooth®-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller computere. Du kan sende og modtage følgende slags elementer:
    • Fotos og videoer
    • Musik og andre lydfil
    • Websider

    For at sende elementer vha. Bluetooth™

    1. Modtagerenhed: Sørg for, at Bluetooth™-enheden, du vil sende elementet til, har slået Bluetooth™ til og er synlig for andre Bluetooth™-enheder.
    2. Åbn i den sendende enhed det program, der indeholder det element, du vil sende, og rul frem til elementet.
    3. Afhængigt af programmet og elementet du vil sende, kan det være du skal berøre og holde elementet, åbne elementet eller trykke på Icn sony key menu . Der kan være andre måder at sende på.
    4. Vælg en deling eller den menuelementet.
    5. Vælg Bluetooth på menuen, der vises.
    6. Slå Bluetooth™ til, hvis du bliver bedt om det.
    7. Tap på navnet på modtagerenheden.
    8. Modtagerenhed: Acceptér forbindelsen, hvis du bliver bedt om det.
    9. Hvis du bliver spurgte om det, skal du indtaste samme passcode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede passcode.
    10. Modtagerenhed: Acceptér indgående element. Træk, om nødvendigt statuslinjen nedad for at se beskeden.

    Sådan modtager du elementer med Bluetooth®

    1. Sørg for, at Bluetooth®-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth®-enheder.
    2. Sendeenheden starter nu med at sende data til din enhed.
    3. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste den samme adgangskode på begge enheder eller bekræfte den foreslåede adgangskode.
    4. Når du får en besked om en indgående fil på din enhed, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på beskeden for at acceptere filoverførslen.
    5. Tap på Accepter for at starte filoverførslen.
    6. Hvis du vil have vist overførslens status, kan du trække statuslinjen nedad.
    7. Hvis du vil åbne et modtaget element, skal du trække statuslinjen nedad og tappe på den relevante besked.

    Sådan får du vist filer, du har modtaget via Bluetooth®

    1. Tap på Icn sony home apptray normalStartskærm.
    2. Tap på Indstillinger > Bluetooth.
    3. Tryk på Icn sony key menu, og vælg derefter Vis modtagne filer.
    Var disse oplysninger nyttige for dig?
    Ja Nej
    Dit input er værdifuldt!
    Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
    Send
    Tak for dit input!
    Close Luk
    Find dit produkt
    FindCreated with Sketch.
    På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
    FindCreated with Sketch.
    På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer