account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjælp os med at forbedre vores websted
  Besvar et par hurtige spørgsmål for at evaluere dit besøg.

  Lær dit kamera at kende

  Billeder, der viser, hvor hver funktion er placeret på kameraskærmen i liggende retning. Øverste venstre område, 1 til 4. Enhedens øverste side, 5 og 6. Højre område, 7 til 13. Nederste venstre område, 14 til 17.

  1 Tap for at justere farve og lysstyrke
  2 Skift mellem front- og hovedkameraet
  3 Kameraindstillinger
  4 Gem din placering
  5 Brug volumentasterne til at zoome ind eller ud
  6 Brug kameratasten til at aktivere kameraet, tage fotos eller optage videoer
  7 Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos og videoer
  8 Skift mellem at tage fotos og videoer
  9 Brug lukkerknappen til at tage fotos eller optage videoer
  10 Gå tilbage, eller afslut kameraet
  11 Vælg en optagetilstand
  12 Genvej til den sidst valgte optagetilstand
  13 Tap for at skifte mellem x1-, x2- og supervidvinkel-vinklerne
  14 Tap for at justere Bokeh-effekten
  15 Blitzindstillinger
  16 Vælg et højde-bredde-forhold
  17 Objektiv på frontkamera

  Grundlæggende tip til kamera

  • Sørg altid for, at objektivet et rent. Et fingeraftryk eller en smule snavs kan forringe fotoets kvalitet.
  • Brug selvudløseren, når du skal bruge ekstra tid til at forberede dig, for at undgå slørede fotos.
  • Tjek ofte enhedens hukommelsesstatus. Fotos og videoer i høj opløsning forbruger mere hukommelse.

  Bemærk!

  Bemærk, at visse funktioner muligvis ikke er tilgængelige, afhængigt af indstillingerne.

  Sådan starter du kameraet

  • Tryk kameratasten helt ned, stryg (Ikon for Kamera) fra låseskærmen, eller tap på (Ikon for Kamera) fra programskærmen.
  • Ret enheden mod et motiv, mens skærmen er slået fra, eller låseskærmen er aktiv, og enheden er i liggende retning. Tap på søgeren, når den vises, for at få vist hele skærmen.

  Lukkerknap

  Lukkerknappen bruges forskelligt afhængigt af optagetilstanden og de aktiverede funktioner.

  Oversigt over lukkerknap

  (Optageknap) Tag et foto

  (Startknap) Optag en video/Genoptag optagelse

  (Pauseikon) Sæt en video på pause

  (Stopknap) Stop optagelse af en video

  (Ikon for selvudløser slået til) Selvudløser er aktiveret

  (Ikon for trykoptagelse slået til) Trykoptagelse er aktiveret

  (Ikon for aktiveret trykoptagelse og selvudløser) Trykoptagelse og Selvudløser er aktiveret

  Sådan ændrer du højde-bredde-forholdet

  1. Tap på (Ikon for Højde-bredde-forhold), når du bruger kameraet.
  2. Vælg en indstilling.

  Sådan justerer du kameraindstillinger

  1. Tap på (Ikon for Indstillinger), når du bruger kameraet.
  2. Stryg listen for at se de tilgængelige indstillinger, og vælg en indstilling.
  Billede af kameraindstillingerne

  Bemærk!

  De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

  Tip!

  Tap på (Ikon for introduktion til funktioner) for at kontrollere oplysninger om forskellige funktioner.

  Sådan kan du se, dele eller redigere fotos og videoer

  1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på miniaturen for at åbne et foto eller en video.
  2. Stryg til venstre eller højre for at få vist fotos og videoer.
  3. Tap på skærmen for at redigere et foto eller en video.
  4. Tap på (Ikon for Deling) for at dele et foto eller en video.

  Tip!

  Dine fotos og videoer gemmes i programmet Album. Se Visning af fotos og videoer for flere indstillinger.

  Smart start

  Du kan starte kameraet automatisk, når du retter enheden mod et motiv.

  Sådan bruger du Smart start

  1. Tap på (Ikon for Indstillinger), når du bruger kameraet.
  2. Tap på Smart start, og vælg en indstilling.
  3. Ret enheden mod et motiv, mens skærmen er slået fra, eller låseskærmen er aktiv, og enheden er i liggende retning. Der vises en søger.
  4. Tap på søgeren for at få vist hele skærmen, og tag derefter et foto.

  Optagetilstande

  Du kan vælge optagetilstande ved at tappe på Tilstand.

  Bemærk!

  De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte optagetilstand.

  Oversigt over optagetilstande

  Følgende er nogle af de primære optagetilstande.

  (Ikon for AR-effekt)

  Tag fotos med virtuelle motiver og personer

  (Ikon for Kreative effekter)

  Tag fotos med effekter og farvefiltre

  (Ikon for Panorama)

  Tag vidvinkel- og panoramafotos

  (Ikon for Manuel tilstand)

  Tag fotos med manuelt justerede kameraindstillinger

  (Ikon for Slowmotion)

  Tilføj en slowmotioneffekt, når du har optaget en video

  (Ikon for Selfieeditor)

  Tag flottere selfies

  Sådan skifter du mellem at optage fotos og videoer

  • Stryg på skærmen for at vælge en foto- eller videotilstand, når du bruger kameraet.

  Sådan vælger du en optagetilstand

  • Tap på Tilstand, mens du bruger kameraet, og vælg en optagetilstand.

  Sådan skifter du mellem hoved- og frontkamera

  • Når du bruger kameraet, skal du tappe på (Ikon for Skift kamera) for at skifte mellem hoved- og frontkameraet.

  Tip!

  Du kan også skifte mellem kameraer ved at stryge nedad på kameraskærmen.

  Sådan bruger du zoom

  • Saml eller spred fingrene på kameraskærmen.
  • Brug volumentasten.
  • Tap på (Knap til skift af vinkel) gentagne gange for at vælge x1 (normal) eller x2 (2x optisk zoom).
  • Træk (Knap til skift af vinkel) mod venstre og højre.

  Bemærk!

  • Zoom er kun tilgængeligt for hovedkameraet.
  • Skift af vinkler vha. (Knap til skift af vinkel) er ikke tilgængeligt, når den manuelle tilstand er valgt.

  Tip!

  Hvis du zoomer ind tre eller flere gange, kan det have indflydelse på billedkvaliteten. Du skal i stedet tage fotoet uden at zoome og derefter beskære det.

  Sådan bruger du supervidvinkelobjektivet

  • Tap på (Knap til skift af vinkel) gentagne gange for at vælge W (supervidvinkel).

  Bemærk!

  • Du kan ikke knibe på skærmen eller bruge volumentasterne til at zoome, når supervidvinkel-objektivet er valgt.
  • Opløsning og visse andre indstillinger for supervidvinkel er forskellige fra dem, der bruges, når x1- eller x2-vinklen er valgt.

  Sådan tager du et foto

  • Tryk på kameratasten.
  • Tap på lukkerknappen.
  • Tap to gange på sidesensoren.

   Billede af optagelse af et foto vha. sidesensoren

  Sådan optager du en video

  1. Stryg på skærmen for at vælge (Ikon for Optag), når du bruger kameraet.
  2. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at starte eller stoppe optagelsen.

  Tip!

  Du kan også optage en video ved at tappe to gange på sidesensoren.

  Sådan starter du kameraet og tager et foto samtidig

  1. Når du anvender kameraet, skal du tappe på (Ikon for Indstillinger) og derefter tappe på Start med kameratasten > Start og optag.
  2. Luk indstillingsmenuen, og afslut kameraet. Indstillingen gemmes for alle optagetilstande.
  3. Tryk længe på kameratasten for at starte kameraet og tage et foto.

  Sådan tager du et foto ved at tappe på skærmen

  1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på (Ikon for Indstillinger) og derefter tappe på Berøringsoptagelse > Tændt eller Kun frontkamera.
  2. Luk indstillingsmenuen. Indstillingen gemmes i alle optagetilstande.
  3. Tap et vilkårligt sted på skærmen for at tage et foto.

  Tip!

  Denne funktion kan også anvendes til videoer.

  Sådan tager du et foto, mens du optager en video

  • Tap på (Ikon for Kamera), mens du optager en video. Fotoet tages, så snart du slipper lukkerknappen.

  Selvudløser

  Brug Selvudløser for at få mere tid til at forberede dig på at tage et foto. Det hjælper dig også med at holde enheden i ro og undgå slørede fotos.

  Sådan bruger du selvudløseren med hovedkameraet

  1. Tap på (Ikon for Indstillinger), når du bruger hovedkameraet.
  2. Tap på Selvudløser, og vælg den ønskede forskydningstid.
  3. Luk indstillingsmenuen. Selvudløser-indstillingen gemmes.
  4. Tryk på kameratasten, eller tap på lukkerknappen for at tage et foto. En række bip markerer nedtællingen, indtil fotoet tages.
  Var disse oplysninger nyttige for dig?
  Ja Nej
  Dit input er værdifuldt!
  Hvorfor var disse oplysninger ikke nyttige for dig?
  Send
  Tak for dit input!
  Find dit produkt
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer
  Find
  På din Xperia™-enhed skal du gå til Indstillinger > Om telefon/tablet > Modelnummer