account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Nastavení videokamery

  Přizpůsobení nastavení videokamery

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Ťukněte na ikonu Icn sony camera superior auto a vyberte možnost Icn sony camera mode manual.
  3. Pokud není vybrána videokamera, ťukněte na možnost Icn sony camera switch video.
  4. Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na ikonu Icn sony key menu.
  5. Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

  Přehled nastavení videokamery

  Rozlišení videa

  Rozlišení videa můžete přizpůsobit různým formátům.

  Full HD
  1920×1080(16:9)
  Formát Full HD (Full High Definition) s poměrem stran 16:9.
  HD
  1280×720(16:9)
  Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.
  VGA
  640×480(4:3)
  Formát VGA s poměrem stran 4:3.
  Zpráva MMS
  Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

  Note

  Tato nastavení jsou dostupná pouze v režimu snímání Ručně.

  Samospoušť

  Samospoušť vám umožňuje natočit video, aniž byste zařízení museli držet. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.

  Zapnuto (10 sek.)
  Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.
  Zapnuto (2 sek.)
  Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.
  Zapnuto (0,5 sek.)
  Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.
  Vypnuto
  Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

  Smile Shutter™(video)

  Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

  Režim zaostření

  Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

  Jednoduché autom. ostření
  Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
  Detekce obličejů
  Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí žlutý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváře nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
  Sledování objektu
  Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

  Video HDR

  Nastavení videa HDR (High-Dynamic Range) můžete použít při záznamu videa se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie videa HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

  Měření expozice

  Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

  Střed.
  Změří střed obrázku a určí expozici na základě jasu tam umístěného objektu.
  Jednobod.
  Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.
  Tvář
  Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.
  Víceb.
  Rozdělí obrázek do několika oblastí a změří každou oblast pro určení dobře vyvážené expozice.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

  SteadyShot™

  Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

  Standardní
  Aktivováním odstraníte chvění fotoaparátu.
  Vypnuto
  Stabilizátor je vypnutý.

  Mikrofon

  Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

  Náhled

  Můžete nastavit, že se po pořízení videa má zobrazit náhled.

  Zap
  Po pořízení videa se zobrazí příslušný náhled.
  Upravit
  Po pořízení se video otevře pro úpravy.
  Vypnuto
  Po pořízení se video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

  Výběr scény

  Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.

  Icn sony cam cap mode scene selection Vypnuto
  Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.
  Icn sony camera scene softsnap Měkké pozadí
  Používejte pro nahrávání videa s rozostřeným pozadím.
  Icn sony camera scene landscape Krajina
  Hodí se pro záběry krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.
  Icn sony camera scene night scene Noc
  Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.
  Icn sony camera scene beach snow Pláž
  Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.
  Icn sony cam scene snow Sníh
  Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přeexponování záběrů.
  Icn sony camera scene sport Sport
  Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.
  Icn sony camera scene party Párty
  Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu