account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Zvuk, vyzvánění a hlasitost

  Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a oznámení a zároveň pro přehrávání hudby a videa. Zařízení můžete přepnout do tichého režimu a ručně určit, jak dlouho v něm má setrvat. Je také možné nastavit automatickou aktivaci tichého režimu.

  Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

  • Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

  Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

  • Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, třeba i při zamčené obrazovce.

  Zapnutí režimu vibrací

  • Tiskněte tlačítka ovládání hlasitosti, dokud se na stavovém řádku neobjeví symbol Icn sony stat sys ringer vibrate.

  Aktivace tichého režimu

  1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol Icn sony sys ringer silent.
  2. Vyberte časový interval.

  Možnosti nastavení tichého režimu

  Na dobu neurčitou
  Zařízení bude v tichém režimu, dokud zvuk opět sami nezapnete.
  Na jednu hodinu
  Zařízení bude v tichém režimu na další hodinu. Ťuknutím na ikony plus nebo mínus můžete dobu tichého režimu upravit.

  Naplánování intervalů tichého režimu

  1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol Icn sony sys ringer silent.
  2. Ťukněte na tlačítko Icn sony exceptions settings.
  3. Ťukněte na možnost Dny, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost Hotovo.
  4. Pomocí možnosti Čas zahájení zadejte počáteční čas a ťukněte na tlačítko OK.
  5. Pomocí možnosti Čas ukončení zadejte koncový čas a ťukněte na tlačítko OK. Zařízení se v určených časech přepne do tichého režimu.

  Nastavení výjimek z tichého režimu

  Můžete určit, které typy oznámení budou v tichém režimu doprovázeny zvukem a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy výjimek patří:
  • Události v kalendáři a připomenutí
  • Hovory
  • Zprávy
  • Budíky

  Povolení výjimek z tichého režimu

  1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol Icn sony sys ringer silent.
  2. Přepínač Povolit výjimky přetáhněte doprava.

  Nastavení oznámení jako výjimek v tichém režimu

  1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol Icn sony sys ringer silent.
  2. Ťukněte na tlačítko Icn sony exceptions settings.
  3. V části Výjimky v tichém režimu přetáhněte příslušné přepínače doprava.

  Přiřazení výjimek určitým typům kontaktů

  1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol Icn sony sys ringer silent.
  2. Ťukněte na tlačítko Icn sony exceptions settings.
  3. Najděte položku Volání/zprávy od a ťukněte na ni.
  4. Vyberte požadovanou možnost.

  Povolení budíku v tichém režimu

  1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol Icn sony sys ringer silent.
  2. Přepínač Povolit budík přetáhněte doprava.

  Povolení výjimek z nastaveného intervalu tichého režimu

  1. Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol Icn sony sys ringer silent.
  2. Ťukněte na tlačítko Icn sony exceptions settings.
  3. Přepínač Výjimky přetáhněte doprava.

  Nastavení hlasitosti

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položku Nastavení > Zvuk a oznámení a ťukněte na ni.
  3. Přetáhněte jezdce hlasitosti na požadovanou pozici.

  Note

  K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, přehrávaní médií a budíku můžete rovněž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko Icn sony adjust volumn.

  Nastavení vibrací při příchozích hovorech

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položku Nastavení > Zvuk a oznámení a ťukněte na ni.
  3. Přepínač Vibrovat také u volání přetáhněte doprava.

  Nastavení vyzvánění

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk a oznámení > Vyzváněcí tón telefonu.
  3. Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku Icn sony select own ringtone a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
  4. Potvrďte akci ťuknutím na možnost Hotovo.

  Výběr zvuků oznámení

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk a oznámení > Zvuk oznámení.
  3. Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku Icn sony select own ringtone a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
  4. Potvrďte akci ťuknutím na možnost Hotovo.

  Tip

  Některé aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které je obvykle možné zvolit v nastavení dané aplikace.

  Povolení zvuku kláves

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk a oznámení > Ostatní zvuky.
  3. Přepínač vedle položek Tóny číselníku a Zvuky při dotyku přetáhněte doprava.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu