account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  NFC

  Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

  NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku zařízení.

  Note

  Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo regionech.

  Zapnutí funkce NFC

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položku Nastavení > Více a ťukněte na ni.
  3. Ťukněte na přepínač vedle položky NFC.

  Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

  1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
  2. Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte k obrazovce Úvodní obrazovka, ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a pak ťukněte na ikonu Icn sony app phonebook .
  3. Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
  4. Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
  5. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
  6. Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení a také se v něm uloží.

  Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

  1. Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní.
  2. Otevřete aplikaci Hudba ťuknutím na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na Icn sony app music player.
  3. Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
  4. Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko Icn sony semc music pause normal, přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
  5. Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
  6. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
  7. Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehrán na přijímacím zařízení. Současně se soubor v přijímajícím zařízení uloží.

  Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

  1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
  2. Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka, ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a pak vyhledejte položku Album a ťukněte na ni.
  3. Ťukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
  4. Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura položky.
  5. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
  6. Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení. Současně se položka v přijímajícím zařízení uloží.

  Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

  1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
  2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na Icn sony home apptray normal .
  3. Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko Icn sony app chrome a ťukněte na něj.
  4. Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
  5. Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura.
  6. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
  7. Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

  Skenování značek NFC

  Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Můžete přijímat další informace, například webovou adresu.

  Snímání značek NFC

  1. Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
  2. Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.

  Připojení k zařízení s technologií NFC

  Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

  Note

  Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi® nebo Bluetooth®.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu