account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Wi-Fi

  Síť ‎Wi-Fi‎ umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti ‎Wi-Fi‎ , vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

  Některé sítě ‎Wi-Fi‎ vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě ‎Wi-Fi‎ .

  Dostupné sítě ‎Wi-Fi‎ mohou být otevřené, nebo zabezpečené:
  • Otevřené sítě jsou označeny symbolem Icn sony stat sys wifi signal 4 vedle názvu sítě ‎Wi-Fi‎ .
  • Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem Icn sony stat sys wifi lock vedle názvu sítě ‎Wi-Fi‎ .

  Note

  Některé sítě ‎Wi-Fi‎ se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí ‎Wi-Fi‎ přidat ručně.

  Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi®

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  3. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci ‎Wi-Fi‎ .

  Note

  Připojování k síti ‎Wi-Fi‎ může trvat několik sekund.

  Připojení k síti Wi-Fi

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  3. Ťuknutím na jezdce zapněte ‎Wi-Fi‎ . Zobrazí se všechny dostupné sítě ‎Wi-Fi‎ .
  4. Ťuknutím na určitou síť ‎Wi-Fi‎ se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Icn sony stat sys wifi signal 4.

  Tip

  Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ťukněte na Icn sony key menu a poté na možnost Obnovit. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti ‎Wi-Fi‎ , projděte sirady k řešení potíží.

  Ruční přidání sítě Wi-Fi®

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  3. Posuňte se dolů a na konci seznamu ťukněte na položku Icn sony fingerprint add.
  4. Zadejte údaj Název sítě (SSID).
  5. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení.
  6. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
  7. Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ťukněte na možnost Rozšířené možnosti a proveďte požadované úpravy
  8. Ťukněte na položku ULOŽIT.

  Note

  Kontaktujte správce sítě ‎Wi-Fi‎ , který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

  Zlepšení síly signálu Wi-Fi

  Anténa Wi-Fi

  Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu ‎Wi-Fi‎ .

  • Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu ‎Wi-Fi‎ .
  • Přesuňte přístupový bod ‎Wi-Fi‎ dále od případných překážek či zdrojů rušení.
  • Nazakrývejte oblast antény ‎Wi-Fi‎ na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

  Nastavení sítě Wi-Fi®

  Pokud jste připojeni k síti ‎Wi-Fi‎ nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě ‎Wi-Fi‎ , můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě ‎Wi-Fi‎ upozornilo.

  Povolení nebo zákaz oznámení sítě Wi-Fi

  1. Zapněte síť ‎Wi-Fi‎ , pokud ještě není zapnutá.
  2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  3. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  4. Ťukněte na možnost Icn sony menu settings a poté na jezdce Oznamování sítě.

  Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  3. Ťukněte na síť ‎Wi-Fi‎ , ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

  Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  3. Ťukněte na Icn sony menu settings a potom na položku Ponechat Wi-Fi během spánku.
  4. Vyberte požadovanou možnost.

  Vyhledání adresy MAC zařízení

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Wi-Fi .
  3. Ťukněte na položku Icn sony menu settings. Adresa MAC se zobrazí v seznamu.

  WPS

  WPS ( ‎Wi-Fi‎ Protected Setup™) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování ‎Wi-Fi‎ Protected Access® (WPA). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

  Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:
  • Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie WPS, např. na směrovači.
  • Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

  Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  3. Zapněte síť ‎Wi-Fi‎ , pokud ještě není zapnutá.
  4. Ťukněte na položky Icn sony key menu > Další funkce > Tlačítko WPS a pak na zařízení s podporou technologie WPS stiskněte tlačítko WPS.

  Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  3. Zapněte síť ‎Wi-Fi‎ , pokud ještě není zapnutá.
  4. Ťukněte na možnosti Icn sony key menu > Další funkce > Zadání kódu WPS PIN.
  5. Na zařízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu