account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Přenos kontaktů

  Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

  Přenos kontaktů pomocí online účtu

  Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.

  Synchronizace kontaktů v novém zařízení se synchronizačním účtem

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté na položku Icn sony app phonebook.
  2. Ťukněte na Icn sony key menu a potom na položku Správa účtů.
  3. Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti Icn sony key menu > Synchronizovat.

  Note

  Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

  Další metody přenosu kontaktů

  Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

  Import kontaktů z paměťové karty

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté na položku Icn sony app phonebook.
  2. Stiskněte tlačítko Icn sony key menu a potom ťukněte na možnost Importovat/Exportovat > Importovat z karty SD nebo z vnitřního úložiště (soubor .vcf).
  3. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
  4. Ťukněte na tlačítko Karta SD.
  5. Ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat.

  Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

  1. V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
  2. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
  3. Ťuknutím na položku Přijmout zahájíte přenos souboru.
  4. Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
  5. Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

  Import kontaktů z karty SIM

  Note

  Při přenosu kontaktů na kartu SIM nebo z této karty mohou být kontakty v cílovém umístění duplikovány. Informace o odstranění tohoto problému naleznete v tématu Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté na položku Icn sony app phonebook.
  2. Ťukněte na tlačítko Icn sony key menu a poté ťukněte na položky Importovat/Exportovat > Importovat z karty SIM.
  3. Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
  4. Vyberte kontakty, které chcete importovat. Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost Icn sony key menu a Importovat vše.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu