account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Oznámení

  Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:
  • Ve stavovém řádku
  • Na panelu oznámení
  • Na zamykací obrazovce

  Otevření nebo zavření panelu oznámení

  Otevření nebo zavření panelu oznámení
  1. Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát ťukněte.
  2. Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.

  Tip

  Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového řádku znovu dolů.

  Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

  • Ťukněte na oznámení.

  Note

  Na panelu oznámení můžete přímo odpovídat na zprávy v chatu nebo na e-mailové zprávy. Chcete-li změnit nastavení oznámení, přejeďte přes oznámení prstem doleva nebo doprava a ťukněte na ikonu Icn sony menu settings.

  Skrytí upozornění na panelu oznámení

  • Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

  Note

  Ne všechna oznámení lze zrušit.

  Rozbalení oznámení na panelu oznámení

  • Ťuknutím oznámení rozbalíte a zobrazíte další informace o oznámení bez spuštění aplikace.

  Note

  Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

  Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

  • Ťukněte na tlačítko VYMAZAT VŠE.

  Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

  • Dvakrát ťukněte na oznámení.

  Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

  • Přejeďte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

  Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

  • Přetáhněte oznámení směrem dolů.

  Note

  Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

  Správa oznámení na zamykací obrazovce

  • Zobrazit veškerý obsah oznámení

   Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti Skrýt citlivý obsah v nabídce nastavení Oznámení aplikací.

  • Skrýt citlivý obsah oznámení

   Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemykací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text Skrytý obsah. Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.

  • Oznámení vůbec nezobrazovat

   Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.

  Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Oznámení a ťukněte na ně.
  3. Ťukněte na ikonu Icn sony menu settings a na možnost Na obrazovce uzamčení.
  4. Vyberte požadovanou možnost.

  Tip

  Oznámení můžete na zamykací obrazovce ponechat, dokud je nezavřete přejetím prstem. Ťuknutím na jezdce Zach. oznámení na zam. obrazovce zapněte funkci.

  Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

  Blokovat vše
  Nikdy nepřijímat oznámení z vybrané aplikace
  Zvuky a vibrace jsou vypnuté
  Přijímat oznámení, ale bez zvuku, vibrací a náhledu
  Pouze prioritní přerušení
  Oznámení této aplikace budou přehrávána, i když je režim Nerušit nastaven na možnost Pouze prioritní.

  Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Oznámení a ťukněte na ně.
  3. Vyberte požadovanou aplikaci.
  4. Chcete-li upravit nastavení oznámení, ťukněte na příslušné jezdce.

  Oznamovací kontrolka

  Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.

  Oznamovací kontrolka

  Note

  Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

  Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Oznámení > Icn sony menu settings.
  3. Ťuknutím na jezdce vedle položky Oznamovací kontrolka zapněte nebo vypněte funkci.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu