account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Více uživatelských účtů

  Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

  • Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
  • Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.

  Note

  Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.

  Účet běžného uživatele

  Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až tři účty běžných uživatelů.

  Přidání běžného uživatelského účtu

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
  2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  3. Ťukněte na položky Nastavení > Uživatelé > Přidat uživatele.
  4. Ťukněte na tlačítko OK. Nový účet byl vytvořen.
  5. Ťukněte na tlačítko NASTAVIT. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
  6. Obrazovku odemknete tak, že po ní přejedete prstem směrem nahoru.
  7. Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.

  Tip

  Účet pro běžného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí přetáhnout stavový řádek zcela dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Přidat uživatele.

  Povolení nebo zakázání odchozích telefonních hovorů pro běžný uživatelský účet

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
  2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  3. Vyhledejte položku Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.
  4. Ťukněte na ikonu Icn sony menu settings vedle jména příslušného uživatele a ťuknutím na posuvník Zapnout telefonní hovory povolte nebo zakažte funkci pro tohoto uživatele.

  Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
  2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  3. Ťukněte na položky Nastavení > Uživatelé.
  4. Ťukněte na možnost Icn sony menu settings vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost Odebrat uživatele > Smazat.

  Účet hosta

  Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

  Aktivace účtu hosta

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
  2. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů a ťuknout na ikonu uživatele.
  3. Ťukněte na položku Přidat hosta.

  Povolení nebo zakázání odchozích telefonních hovorů pro uživatelský účet hosta

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
  2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  3. Vyhledejte položky Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ně.
  4. Ťukněte na ikonu Icn sony users settings vedle Host a ťuknutím na posuvník Zapnout telefonní hovory povolte nebo zakažte funkci pro uživatele typu host.

  Vymazání dat relace hosta

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni pod účtem hosta.
  2. Na ploše ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  3. Vyhledejte položku Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.
  4. Najděte položku Odebrat hosta a ťukněte na ni.
  5. Ťukněte na tlačítko Odebrat.

  Tip

  Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášeni. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Odebrat hosta.

  Přepínání mezi uživatelskými účty

  Přepínání mezi uživatelskými účty

  1. Chcete-li zobrazit seznam uživatelů, přetáhněte dvěma prsty stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu uživatele vpravo nahoře.
  2. Ťukněte na ikonu uživatele, na kterého chcete přepnout. Objeví se zamykací obrazovka pro příslušný uživatelský účet.

  Tip

  Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost Začít znovu můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost Ano, pokračovat.

  Tip

  Každý uživatel si může nastavit vlastní zamykací obrazovku. Viz Zámek obrazovky.

  Nastavení více uživatelských účtů

  Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:
  • Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, ‎Wi-Fi‎ , režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
  • Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
  • Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu