account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  NFC

  Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

  NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku zařízení.

  Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Podržte zařízení a druhé zařízení nebo čtečku NFC k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly.

  Detekční oblast NFC tabletu Sony Xperia™ Z2

  Note

  NFC nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Povšimněte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.

  Vypnutí nebo zapnutí funkce NFC

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Více a ťukněte na ně.
  3. Ťukněte na přepínač NFC.

  Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

  1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
  2. Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte k obrazovce Plocha, ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a pak ťukněte na ikonu Icn sony app phonebook.
  3. Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
  4. Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
  5. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
  6. Po dokončení přenosu se kontaktní údaje uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.

  Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

  1. Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní a odemčené.
  2. Otevřete aplikaci Hudba ťuknutím na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na Icn sony app music player.
  3. Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
  4. Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko Icn sony semc music pause normal, přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
  5. Zkontrolujte, zda je skladba zobrazena na celé obrazovce.
  6. Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
  7. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
  8. Po dokončení přenosu se hudební soubor uloží na přijímajícím zařízení.
  9. Chcete-li zobrazit hudební soubor, dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel Oznámení a ťukněte na položku Přenos dokončen.

  Sdílení fotografie nebo videa s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

  1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
  2. Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku Plocha, ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a pak vyhledejte položku Album a ťukněte na ni.
  3. Ťukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
  4. Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Když se zařízení propojí, objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
  5. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
  6. Po dokončení přenosu se fotografie nebo video uloží na přijímajícím zařízení.

  Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

  1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
  2. Na obrazovce Plocha ťukněte na Icn sony home apptray normal .
  3. Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko Icn sony app chrome a ťukněte na něj.
  4. Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
  5. Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura webové stránky.
  6. Ťuknutím na ni spustíte přenos.
  7. Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

  Skenování značek NFC

  Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC a načítat další informace, například webovou adresu. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech.

  Snímání značek NFC

  1. Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní a odemčený.
  2. Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.

  Připojení k zařízení s technologií NFC

  Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

  Note

  Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní ‎Wi-Fi‎ nebo Bluetooth®.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu