account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Baterie a správa napájení

  Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.

  Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení, například vyššího výkonu vykreslení obrázků, aktivit v síti, například služeb určení polohy, synchronizace aplikací a vyhledávání sítí ‎Wi-Fi‎ ‎na pozadí. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce Optimalizace baterie.

  Note

  Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

  Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi, odhadovaného času a tipů k úspoře energie

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Baterie. Zobrazí se přehled s údaji o využití baterie v procentech a její odhadované výdrži.
  3. Ťuknutím ZOBRAZIT VYUŽITÍ BATERIE zobrazíte seznam funkcí a služeb, které od posledního nabíjecího cyklu spotřebovávaly energii baterie. Ťuknutím na položku zobrazíte informace o snížení její spotřeby baterie.

  Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Aplikace a ťukněte na ně.
  3. Aplikaci vyberete v nabídce Využití baterie, kde se můžete také podívat na její spotřebu baterie.

  Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie

  Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:
  • Snižte úroveň jasu obrazovky, viz Nastavení obrazovky.
  • Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth®, ‎Wi-Fi‎ a služby určení polohy, vypněte je.
  • Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
  • Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz Synchronizace s online účty.
  • Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.
  • Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma Oznámení.
  • Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma Nastavení aplikací.
  • Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma Obrazovka Aplikace.
  • K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
  • Čas od času zařízení restartujte.

  Přidání výjimek funkcí úspory energie pro aplikace

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Baterie a ťukněte na ně.
  3. Ťukněte na ikonu Icn sony key menu a vyberte možnost Optimalizace výdrže bat.. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
  4. Chcete-li do toho seznamu přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na položku APLIKACE a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení optimalizace.
  5. Seznam neoptimalizovaných aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.

  Tip

  Možnost Optimalizace výdrže bat. můžete konfigurovat také z nabídky Nastavení > Aplikace > Icn sony menu settings > Speciální přístup.

  Režimy úspory energie

  K dispozici je několik režimů úspory energie, které můžete využít, chcete-li prodloužit výdrž baterie:

  Režim STAMINA
  V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky, vylepšení obrazu, synchronizace dat na pozadí, vibrace, streamování a GPS (při vypnuté obrazovce). Na stavovém řádku se zobrazí ikona Icn sony stamina on.

  Aktivace nebo deaktivace režimu STAMINA

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Baterie.
  3. Ťukněte na položku Režim STAMINA a ťuknutím na jezdce funkci aktivujte nebo deaktivujte. Je-li aktivován režim STAMINA, můžete si zvolit další možnosti, například můžete podle potřeby upravit procento automatického spuštění.

  Tip

  V nabídce Optimalizace baterie nemůžete určité aplikace vyjmout z optimalizace režimem STAMINA.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu