account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Wi-Fi

  Síť ‎Wi-Fi‎ umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti ‎Wi-Fi‎ , vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

  Některé sítě ‎Wi-Fi‎ vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě ‎Wi-Fi‎ .

  Dostupné sítě ‎Wi-Fi‎ mohou být otevřené, nebo zabezpečené:
  • Otevřené sítě jsou označeny symbolem Icn sony stat sys wifi signal 4 vedle názvu sítě ‎Wi-Fi‎ .
  • Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem Icn sony stat sys wifi lock vedle názvu sítě ‎Wi-Fi‎ .

  Note

  Některé sítě ‎Wi-Fi‎ se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí ‎Wi-Fi‎ přidat ručně.

  Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Wi-Fi .
  3. Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci ‎Wi-Fi‎ .

  Note

  Připojování k síti ‎Wi-Fi‎ může trvat několik sekund.

  Připojení k síti Wi-Fi

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  3. Ťuknutím na jezdce zapněte ‎Wi-Fi‎ . Zobrazí se všechny dostupné sítě ‎Wi-Fi‎ .
  4. Ťuknutím na určitou síť ‎Wi-Fi‎ se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Icn sony stat sys wifi signal 4.

  Tip

  Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ťukněte na Icn sony key menu a poté na možnost Obnovit. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti ‎Wi-Fi‎ , projděte sirady k řešení potíží.

  Ruční přidání sítě Wi-Fi®

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  3. Ťukněte na možnost Icn sony key menu > Přidat síť.
  4. Zadejte údaj Název sítě (SSID).
  5. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení.
  6. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
  7. Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ťukněte na možnost Rozšířené možnosti a proveďte požadované úpravy
  8. Ťukněte na tlačítko Uložit.

  Note

  Kontaktujte správce sítě ‎Wi-Fi‎ , který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

  Zlepšení síly signálu Wi-Fi

  Wi-Fi anténa na zařízeních Sony

  Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu ‎Wi-Fi‎ .

  • Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu ‎Wi-Fi‎ .
  • Přesuňte přístupový bod ‎Wi-Fi‎ dále od případných překážek či zdrojů rušení.
  • Nazakrývejte oblast antény ‎Wi-Fi‎ na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

  Nastavení sítě Wi-Fi®

  Pokud jste připojeni k síti ‎Wi-Fi‎ nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě ‎Wi-Fi‎ , můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě ‎Wi-Fi‎ upozornilo.

  Povolení nebo zákaz oznámení sítě Wi-Fi

  1. Zapněte síť ‎Wi-Fi‎ , pokud ještě není zapnutá.
  2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
  3. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  4. Ťukněte na možnost Icn sony key menu > Nastavení.
  5. Ťukněte na posuvník Oznamování sítě.

  Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
  3. Ťukněte na síť ‎Wi-Fi‎ , ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

  Vyhledání adresy MAC zařízení

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Wi-Fi .
  3. Ťukněte na položku Icn sony menu settings. Adresa MAC se zobrazí v seznamu.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu