account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Více uživatelských účtů

  Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují tři další typy účtů:

  • Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
  • Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.
  • Omezený profil: Tuto možnost můžete využít, když chcete někomu zpřístupnit pouze omezenou množinu aplikací.

  Note

  Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.

  Účet běžného uživatele

  Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až sedm účtů běžných uživatelů.

  Přidání běžného uživatelského účtu

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
  2. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
  3. Ťukněte na položky Nastavení > Uživatelé > Přidat uživatele.
  4. Ťukněte na tlačítko OK. Nový účet byl vytvořen.
  5. Ťukněte na tlačítko NASTAVIT. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
  6. Obrazovku odemknete tak, že po ní přejedete prstem směrem doleva nebo nahoru.
  7. Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.

  Tip

  V případě, že uživatel nového účtu bude chtít účet nastavit, ale není právě přítomen, ťukněte v kroku 5 na možnost NYNÍ NE. Jakmile bude uživatel připraven, může v nabídce Nastavení vybrat položku Uživatelé a uvidí svůj účet, pojmenovaný Nový uživatel. Jednoduše ťukněte na účet a postupujte podle pokynů k dokončení nastavení.

  Tip

  Účet pro běžného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Přidat uživatele.

  Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
  2. Na ploše ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
  3. Vyhledejte položku Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.
  4. Ťukněte na možnost Icn sony users settings vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost Odebrat uživatele > Smazat.

  Účet hosta

  Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

  Aktivace účtu hosta

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
  2. Na ploše ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
  3. Ťukněte na položky Nastavení > Uživatelé > Host.

  Tip

  Účet hosta můžete také aktivovat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Přidat hosta.

  Vymazání dat relace hosta

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni pod účtem hosta.
  2. Na ploše ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
  3. Vyhledejte položku Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.
  4. Najděte položku Odebrat hosta a ťukněte na ni.
  5. Ťukněte na tlačítko Odebrat.

  Tip

  Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášeni. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Odebrat hosta.

  Omezené profily

  Můžete také přidat omezené profily, které umožňují pouze omezený přístup k aplikacím v účtu vlastníka. Můžete například vytvořit omezený profil pro své děti a zabránit tomu, aby prostřednictvím vašeho účtu hrály hry nebo prohlížely obsah pro dospělé. Do zařízení můžete přidat až sedm omezených profilů.

  Přidání omezeného profilu

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
  2. Na ploše ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
  3. Ťukněte na položky Nastavení > Uživatelé > Přidat uživatele nebo profil.
  4. Ťukněte na tlačítko Omezený profil. Zobrazí se seznam dostupných aplikací.
  5. Chcete-li profil pojmenovat, ťukněte na tlačítko Nový profil, zadejte název a ťukněte na tlačítko OK.
  6. Přetáhněte doprava přepínač vedle aplikací, které chcete povolit.

  Tip

  Pokud v okamžiku přidávání omezeného profilu nemáte zamykací obrazovku zabezpečenou kódem PIN, heslem nebo bezpečnostním vzorem, po výběru možnosti Omezený profil v kroku 4 budete vyzváni k nastavení zabezpečení zamykací obrazovky a k nastavení způsobu zobrazování oznámení na zamykací obrazovce. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Další informace o možnostech oznámení na zamykací obrazovce najdete v tématu Možnosti zobrazování oznámení na zamykací obrazovce.

  Odstranění omezeného profilu ze zařízení

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
  2. Na Ploše ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
  3. Vyhledejte položku Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.
  4. Ťukněte na možnost Icn sony users settings vedle názvu profilu, který chcete odstranit, a poté na možnost Icn sony menu delete > Smazat.

  Přepínání mezi uživatelskými účty

  Přepínání mezi uživatelskými účty

  1. Chcete-li zobrazit seznam uživatelů, přetáhněte dvěma prsty stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu uživatele vpravo nahoře.
  2. Ťukněte na ikonu uživatele, na kterého chcete přepnout. Objeví se zamykací obrazovka pro příslušný uživatelský účet.

  Tip

  Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost Začít znovu můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost Ano, pokračovat.

  Tip

  Každý uživatel si může nastavit vlastní zamykací obrazovku. Viz Zámek obrazovky.

  Nastavení více uživatelských účtů

  Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:
  • Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, ‎Wi-Fi‎ , režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
  • Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
  • Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu