account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.

Přehled mřížky aplikace Album fotoaparátu v zařízeních Sony
1 Ťuknutím na ikonu otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
2 Zobrazení prezentace všech obrázků, nebo jen těch, které jste vybrali jako oblíbené
3 Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Album
4 Rozsah dat položek v aktuální skupině
5 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte přes celou obrazovku
6 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah

Zobrazení fotografií a videí

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
 2. Najděte položku Album a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost Icn sony semc music play normal.
 4. Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Tip

Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, můžete tuto možnost povolit ťuknutím na položku Otočit obsah obrazovky v nabídce Nastavení > Displej > Při otočení zařízení.

Změna velikosti miniatur

 • Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.

Funkce lupy u fotografií

 • Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

 1. Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost Icn sony key menu > Prezentace, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
 2. Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Přehrávání videa

 1. V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.
 2. Ťukněte na tlačítko Icn sony semc music play normal.
 3. Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

 1. Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 2. Ťukněte na volbu Icn sony semc music pause normal.

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

 1. Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 2. Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

 • Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu