account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru či počítači. Obě zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a může jít o televizor nebo reproduktory Sony nebo o produkty s logem DLNA Certified™ od organizace Digital Living Network Alliance. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem velkoplošném televizoru.

Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenu funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.

Přehrávání sdílených hudebních skladeb v zařízení

 1. Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet a poté na možnost Icn sony app music player.
 3. Přetáhněte levý okraj úvodní obrazovky Hudba doprava a ťukněte na ikonu Domácí síť.
 4. Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
 5. Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Po zvolení se skladba začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na vašem zařízení

 1. Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet a poté na možnost Video.
 3. Přetáhněte levý okraj obrazovky aplikace Video doprava a ťukněte na ikonu Domácí síť.
 4. Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
 5. Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

 1. Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na ikonu Icn sony and app tray tablet a poté na možnost Album.
 3. Přetáhněte levý okraj úvodní obrazovky Album doprava a klepněte na položku Domácí síť.
 4. Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
 5. Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení může sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

 1. Připojte zařízení k síti ‎Wi-Fi‎ .
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet a poté na možnost Icn sony app music player.
 3. Ťukněte na Icn sony key menu a potom na položku Server médií.
 4. Pokud chcete zapnout funkci Sdílet média, přetáhněte posuvník. Ve stavovém řádku se zobrazí položka Icn sony media server stat. Nyní může vaše zařízení sloužit jako mediální server.
 5. Ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ , kterou používá vaše zařízení, můžete připojit počítač i jiná zařízení.
 6. Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte přístupová oprávnění pro každé zařízení.

Note

Pokyny pro nastavení sdílení souborů pomocí protokolu DLNA™ se liší v závislosti na zařízení klienta. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud se zařízení nemůže připojit ke klientovi v síti, zkontrolujte, zda vaše síť ‎Wi-Fi‎ funguje.

Tip

Přístup k nabídce Server médií můžete získat také z některých aplikací jako Hudba, Album nebo Video přetažením levého okraje úvodní obrazovky aplikace doprava a následným ťuknutím na možnost Nastavení > Server médií.

Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními s certifikací DLNA Certified™

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Najděte položku Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a klepněte na ni.
 3. Posuvník vedle položky Sdílet média přetáhněte doleva.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Najděte položku Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a klepněte na ni.
 3. Vyberte zařízení ze seznamu Čekající zařízení.
 4. Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Najděte položku Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a klepněte na ni.
 3. Vyberte zařízení ze seznamu Registrovaná zařízení a poté vyberte možnost Změnit jméno.
 4. Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Najděte položku Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a klepněte na ni.
 3. Vyberte zařízení ze seznamu Registrovaná zařízení.
 4. Klepněte na možnost Změnit úroveň přístupu a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a ťukněte na ni.
 3. Klepněte na možnost Icn sony key menu a potom možnost Nápověda.

Přehrávání souborů na zařízení Digital Media Renderer

Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený v zařízení na jiné zařízení připojené ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ . Toto zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media Renderer (DMR) a zobrazovat a přehrávat obsah přijatý ze zařízení. Televize s funkcemi DLNA nebo počítač se systémem Windows® 7 nebo novějším jsou příklady zařízení DMR.

Note

Nastavení potřebná k povolení zařízení Digital Media Renderer se mohou lišit v závislosti na zařízení. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení DMR.

Note

Obsah zabezpečený technologií DRM (Digital Rights Management) nelze přehrát v zařízení Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

Zobrazení fotografií nebo videoklipů z vašeho zařízení na zařízení DMR

 1. Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 3. Najděte položku Album a ťukněte na ni.
 4. Procházejte a otevírejte fotografie a videa, které chcete zobrazit.
 5. Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku Icn connected device playon a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Vybraný obsah se začne ve vybraném zařízení přehrávat v chronologickém pořadí.
 6. Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku Icn sony actionmenu playon connected a vyberte možnost Odpojit. Přehrávání souboru na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.

Tip

Videoklipy můžete také sdílet pomocí aplikace Video na svém zařízení ťuknutím na daný videoklip a poté na možnost Icn connected device playon.

Přehrávání hudební skladby ze zařízení na zařízení DMR

 1. Ujistěte se, zda jste zařízení DMR správně nastavili a zda je připojeno ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet a poté na možnost Icn sony app music player.
 3. Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
 4. Ťukněte na položku Icn connected device playon a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.
 5. Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku Icn sony actionmenu playon connected a vyberte své zařízení. Přehrávání skladby na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu