account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce zadávání gesty, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno. Chcete-li raději použít pohyblivou menší verzi klávesnice na obrazovce, můžete aktivovat klávesnici pro psaní palci nebo miniklávesnici.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Funkce inteligentního rozpoznávání jazyka zjistí jazyk, který používáte, a během psaní bude předvídat slova z tohoto jazyka.

Klávesnice na obrazovce v zařízeních Sony

1 Odstranění znaku před kurzorem
2 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
3 Přepnutí mezi psaním malými písmeny Icn sony text input shift feedback, následujícím velkým písmenem Icn sony text input shift caps feedback a všemi velkými písmenyIcn sony text input shift caps lock feedback. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
4 Přechod k pohyblivé klávesnici pro psaní palci nebo miniklávesnici
5 Vložení mezery
6 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí.
7 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte ťuknutím na tlačítko Icn sony textinput symbol pages.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

 • Ťukněte na pole pro zadání textu.

Zadávání textu po jednotlivých znacích

 1. Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
 2. Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Zadání tečky

 • Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.

Přepnutí mezi plnohodnotnou klávesnicí a malou klávesnicí

 1. Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost Icn sony text input kb mini, Icn sony text input kb ful small nebo Icn sony text input kb split.
 2. Vyberte klávesnici.

Note

Ťukněte na položku Icn sony text input kb move small a podržte ji. Jejím přetažením můžete malou klávesnici podle potřeby přesunout.

Změna nastavení funkce zadávání gesty

 1. Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Ťukněte na Icn sony menu settings a potom na položku Nastavení klávesnice.
 3. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zapněte nebo vypněte přepínač Psát pomocí tahů.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

 1. Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
 2. Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přejeli prstem, se zobrazí návrh slova.
 3. Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku Icn sony delete phone number blk zobrazte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu