account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Odesílání a příjem e-mailových zpráv

Schránka příchozích e-mailů na zařízeních Sony
1 Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek
2 Hledání e-mailových zpráv
3 Nastavení a další možnosti
4 Napsání e-mailové zprávy
5 Seznam e-mailových zpráv

Stažení nových e-mailových zpráv

 • Je-li otevřena složka doručené pošty, přejeďte prstem dolů po seznamu zpráv.

Note

Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace o kontrole stavu připojení naleznete v tématu Nastavení Internetu a zpráv MMS .

Čtení e-mailových zpráv

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
 2. Najděte položku E-mail a ťukněte na ni.
 3. Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku Icn sony app calendar l a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položky Icn sony app calendar l aVšechny přijaté zprávy.
 4. Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet a poté na možnost E-mail.
 2. Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku Icn sony app calendar l a vyberte účet, ze kterého chcete e-mail odeslat.
 3. Ťukněte na položku Icn sony conv new message a začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce, případně vyberte jednoho nebo více příjemců z rozevíracího seznamu.
 4. Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu Icn sony menu send holo light.

Odpověď na e-mailovou zprávu

 1. Ve složce doručených e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ťukněte na ni a pak ťukněte na možnost Odpovědět nebo Odpovědět všem.
 2. Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku Icn sony menu send holo light.

Předání e-mailové zprávy

 1. Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na položku Přeposlat.
 2. Zadejte začátek jména nebo e-mailové adresy příjemce a vyberte požadovanou položku z nabízeného seznamu.
 3. Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku Icn sony menu send holo light.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

 1. Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-mailové zprávy s přílohami jsou označeny ikonou Icn sony email attachment.
 2. Po otevření e-mailové zprávy ťukněte na položku Načíst. Příloha se začne stahovat.
 3. Po stažení přílohy ťukněte na položku Zobrazit.

Resetování předvoleb aplikace

 1. Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
 2. Ťukněte na jméno odesilatele a poté ťukněte na položky Přidat ke kontaktu a OK.
 3. Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost Vytvořit nový kontakt.
 4. Je-li to nutné, upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu