account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

  Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice a další nastavení zadávání textu, které umožňují například nastavení jazyka psaní, automatického dokončování a opravy slov. Vypnutím funkce inteligentního rozpoznávání jazyka můžete získávat návrhy slov pro jeden zvolený jazyk.

  Klávesnice může využívat text, který jste napsali ve zprávách a jiných aplikacích, k tomu, aby se naučila váš styl psaní. K dispozici je rovněž Průvodce přizpůsobením, který vám pomůže se základním nastavením. Můžete také zvolit používání několika klávesnic a přecházet mezi nimi. Například si můžete vybrat čínskou klávesnici Xperia™ nebo japonskou klávesnici Xperia™.

  Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

  1. Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost Icn sony textinput numbers symbols.
  2. Ťukněte na ikonu Icn sony menu settings, poté na položku Nastavení klávesnice a upravte nastavení podle potřeby.
  3. Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, ťukněte na položku Jazyky psaní a zaškrtněte příslušná políčka.
  4. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu OK.

  Změna nastavení návrhů slov

  1. Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost Icn sony textinput numbers symbols.
  2. Ťukněte na ikonu Icn sony menu settings a pak na možnosti Nastavení klávesnice > Návrhy slov.
  3. Vyberte požadovanou možnost.

  Výběr klávesnice

  1. Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost Icn sony select keyboard v pravé dolní části obrazovky.
  2. Vyberte požadovanou možnost.

  Tip

  Chcete-li nabídku klávesnic rozšířit, ťukněte na možnost Další klávesnice a poté přetáhněte požadované přepínače doprava.

  Změna jazyka psaní pomocí klávesnice na obrazovce

  Note

  Tato funkce je k dispozici, pouze pokud jste přidali více než jeden jazyk pro zadávání textu a je vypnutá funkce inteligentního rozpoznávání jazyka nebo když nastavené jazyky používají jinou než latinskou abecedu.

  • Když zadáváte text pomocí klávesnice na obrazovce, můžete ťuknutím na ikonu jazyka přepínat mezi jednotlivými jazyky. Ťukejte například na ikonu Icn sony textinput language en, dokud se neobjeví požadovaný jazyk.

  Změna nastavení inteligentního rozpoznávání jazyka

  Note

  Chcete-li použít inteligentní rozpoznávání jazyka, musí být v nabídce Jazyky psaní vybrán více než jeden jazyk. Podporovány jsou pouze jazyky využívající latinku.

  1. Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu Icn sony textinput numbers symbols.
  2. Ťukněte na Icn sony menu settings a potom na položku Nastavení klávesnice.
  3. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci inteligentního rozpoznávání jazyka, zapněte nebo vypněte přepínač Inteligentní detekce jazyka.

  Změna nastavení Použít můj styl psaní

  1. Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost Icn sony textinput numbers symbols.
  2. Ťukněte na tlačítko Icn sony menu settings, potom ťukněte na možnost Nastavení klávesnice > Použít můj styl psaní a vyberte požadovanou možnost.

  Výběr varianty rozložení klávesnice

  Note

  Varianty rozložení se vztahují pouze na klávesnici na obrazovce pokud vyberete dva nebo tři jazyky zadávání textu a nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

  1. Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost Icn sony textinput numbers symbols.
  2. Ťukněte na položku Icn sony menu settings a potom na položku Nastavení klávesnice.
  3. Ťukněte na položku Jazyky psaní a potom na položku Icn sony text input kb layout.
  4. Vyberte požadované rozložení klávesnice.
  5. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu OK.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu