account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Hodiny

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvuk, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

Budíky v zařízeních Sony

1 Přechod na úvodní obrazovku budíků
2 Zobrazení světového času a úprava nastavení
3 Přechod k funkci Stopky
4 Přechod k funkci Časovač
5 Zobrazení možností
6 Otevření nastavení data a času budíku
7 Vypnutí nebo zapnutí budíku
8 Přidání nového budíku

Nastavení nového budíku

 1. Na Ploše ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Najděte položku Hodiny a ťukněte na ni.
 3. Vyberte Icn sony calendar alarm add.
 4. Ťukněte na volbu Čas a vyberte požadovanou hodnotu.
 5. Vyberte OK.
 6. V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
 7. Vyberte Uložit.

Odložení zvonícího budíku

 • Ťukněte na volbu Odložit.

Vypnutí zvonícího budíku

 • Přetáhněte Icn sony stat notify alarm doprava.

Tip

Chcete-li vypnout odložený budík, můžete přetažením stavového řádku dolů otevřít panel oznámení a pak ťuknout na položku Icn sony stat notify alarm.

Úprava stávajícího budíku

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a ťukněte na budík, který chcete upravit.
 2. Proveďte požadované změny.
 3. Ťukněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí nebo zapnutí budíku

 • Otevřete aplikaci Hodiny a posuňte posuvník vedle budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

Odstranění budíku

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a poté podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
 2. Ťukněte na Odstranit budík a potom na položku Ano.

Nastavení zvuku budíku

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a ťukněte na budík, který chcete upravit.
 2. Ťukněte na možnost Zvuk budíku a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte na možnost Icn sony browser add a vyberte zvukový soubor.
 3. Ťukněte na Hotovo a potom na položku Uložit.

Tip

Další informace o nastavení hlasitosti budíků obsahuje část Nastavení hlasitosti .

Nastavení hlasitosti zvuku budíku

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a ťukněte na budík, který chcete upravit.
 2. Přetáhněte jezdec hlasitosti Hlasitost budíku na požadovanou pozici.
 3. Ťukněte na tlačítko Uložit.

Nastavení opakovaného buzení

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a ťukněte na budík, který chcete upravit.
 2. Ťukněte na tlačítko Opakovat.
 3. Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost OK.
 4. Ťukněte na tlačítko Uložit.

Aktivace vibrací pro budík

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a ťukněte na budík, který chcete upravit.
 2. Zaškrtněte políčko Vibrovat.
 3. Ťukněte na tlačítko Uložit.

Nastavení chování bočních tlačítek

 1. Otevřete aplikaci Hodiny a vyberte budík, který chcete upravit.
 2. Ťukněte na možnost Chování bočních tlačítek a vyberte požadované chování bočních tlačítek v době zvonění budíku.
 3. Ťukněte na tlačítko Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu