account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Volání

  Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů v zařízení nebo ťuknutím na telefonní číslo v seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání tím, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu. K videohovorům můžete využít aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace.

  Volání na smartphonech Sony

  1 Zobrazení dalších možností
  2 Smazání čísla
  3 Číselník
  4 Tlačítko volání

  Otevření telefonního číselníku

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Icn sony app dialer a ťukněte na ni.
  3. Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko Icn sony call dialpad pressed.

  Vytočení telefonního čísla

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Najděte položku Icn sony app dialer a ťukněte na ni.
  3. Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko Icn sony call dialpad pressed otevřete číselník.
  4. Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku Icn sony btn detail call.
  5. V dialogovém okně výběru účtu vyberte kartu SIM.

  Tip

  Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ťukněte na tlačítko Icn sony delete phone number blk.

  Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

  1. Otevřete telefonní číselník.
  2. Zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete zavolat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
  3. Ťukněte na kontakt, který chcete volat.
  4. Vyberte kartu SIM.

  Uskutečnění mezinárodního hovoru

  1. Otevřete telefonní číselník.
  2. Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
  3. Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom vyberte kartu SIM.

  Přidání čísla přímé volby na plochu

  1. Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.
  2. V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost Widgety > Zkratky.
  3. V seznamu aplikací vyberte možnost Přímá volba.
  4. Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

  Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

  Můžete zvolit, zda se má na zařízení osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

  Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

  1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
  2. Vyhledejte položku Nastavení > Hovor a ťukněte na ni.
  3. Vyberte kartu SIM.
  4. Ťukněte na možnost Další nastavení > ID volajícího.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu