account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Obecné nastavení fotoaparátu

  Režimy záznamu

  Tip

  Přejeďte obrazovkou na požadovaný režim záznamu nebo do seznamu aplikací.

  Icn sony camera mode manual Ručně
  Ruční úprava nastavení fotoaparátu, například rozlišení, vyvážení bílé a ISO
  Icn sony camera superior auto Super auto
  Optimalizace nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu
  Icn sony camera switch video Videokamera
  Ruční úprava nastavení videa, například rozlišení a režim ostření
  Icn sony camera apps menu Aplikace fotoaparátu
  Ruční výběr aplikací fotoaparátu

  Aplikace fotoaparátu

  Icn sony cam soundphoto Sound Photo

  Pořizování fotografií se zvukem na pozadí

  Icn sony camera ar effect Efekt AR

  Pořizování fotografií nebo videí s virtuálními scénami a postavami

  Icn sony camera picture effect Kreativní efekt

  Použití různých efektů na fotografie i video

  Icn sony sweep panorama Plynulé panorama

  Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií

  Icn sony cam facein Tvář v obraze

  Pořizování fotografií pomocí předního a zadního fotoaparátu současně

  Icn sony cam style portrait Style portrait

  Pořizování portrétů s různými styly aplikovanými v reálném čase

  Icn sony camera timeshift video Timeshift video

  Pořizování videí s vysokou snímkovou frekvencí a využívání efektů zpomaleného pohybu

  Icn sony camera 4k2k video Video 4K

  Pořizování videí s velmi vysokým rozlišením 4K

  Icn sony camera time shift Timeshift burst

  Umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů.

  Icn sony cam multicam Více fotoaparátů

  Záznam stejné scény z více úhlů na jedné obrazovce

  Icn sony cam ar mask Maska AR

  Použití jiných obličejů jako masky

  Sweep Panorama

  Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem ťuknutí a posunu.

  Pořízení panoramatické fotografie

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony sweep panorama.
  3. Vyberte směr fotografování ťuknutím na položku Icn sony camera pano direction.
  4. Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

  Funkce Styl portrétu

  Pomocí funkce Styl portrétu můžete na portréty použít retušovací efekty již při jejich pořízení. Můžete také použít funkci Magic Beam, která rozjasní oči pomocí světelného odlesku.

  Použití funkce Stylový portrét

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony cam style portrait.
  3. Chcete-li zobrazit všechny styly, ťukněte na název právě vybraného stylu, například Bublina.
  4. Další styly můžete přidat ťuknutím na možnost Další.
  5. Ťukněte na styl, který chcete použít, a potom ťukněte na položku Icn sony camera onscreen lock button.

  Použití funkce Magic beam

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Přejeďte po obrazovce a vyberte položku Icn sony camera apps menu, pak ťukněte na možnost Icn sony cam style portrait > Icn sony cam magic beam.
  3. Chcete-li k očím přidat efekt světelného odlesku, vyberte požadovanou předvolbu.

  Efekt AR

  Pomocí efektů AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím nebo videím dát nový zábavný rozměr. Když používáte fotoaparát, toto nastavení vám umožňuje integrovat 3D scény do vašich fotografií nebo videí. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její pozici v hledáčku.

  Video s funkcí Timeshift

  Je možné nahrát video s vysokou snímkovou frekvencí (120 snímků za sekundu) a pak pomocí efektu Timeshift přehrát části videoklipu nebo dokonce celý videoklip zpomaleně.

  Snímek funkce Face in

  Pomocí režimu Face in můžete současně zapnout přední a hlavní fotoaparát tak, abyste mohli pořídit fotografii sebe společně s objektem.

  Funkce Timeshift burst

  Fotoaparát pořídí sérii 61 snímků v intervalu dvou sekund – jednu sekundu před a jednu sekundu po stisknutí tlačítka spouště na displeji. Můžete se tedy vrátit v čase a vybrat dokonalý záběr.

  Použití funkce Timeshift burst

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony camera time shift.
  3. Vyfotografujte sérii snímků. Snímky se zobrazí jako miniatury.
  4. Posouváním procházejte mezi snímky a vyberte ten, který chcete uložit. Poté ťukněte na ikonu Icn sony camera timeshift save.

  Režim Multifotoaparát

  Režim Multifotoaparát umožňuje pořizovat fotografie nebo videa ze dvou různých úhlů a ze dvou různých zdrojů. Na obrazovce vašeho zařízení se zobrazí displeje dvou fotoaparátů – jeden z fotoaparátu vašeho zařízení, druhý z fotoaparátu připojeného zařízení Xperia® nebo fotoaparátu Sony, který podporuje technologii NFC a Wi-Fi Direct®.

  Funkci Multifotoaparát můžete snadno použít například na koncertě, chcete-li zachytit kapelu z jednoho úhlu a publikum z druhého.

  Funkci Multifotoaparát lze aktivovat pomocí funkce NFC, která automaticky spáruje obě zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct®.

  Použití režimu více fotoaparátů

  1. Zapněte funkci NFC na obou zařízeních, která chcete propojit.
  2. Aktivujte na svém zařízení fotoaparát.
  3. Vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony cam multicam.
  4. Otevřete obrazovce obou zařízení ťukněte na možnost Icn sony menu add.
  5. Přiložte detekční oblasti NFC obou zařízení k sobě. Obě zařízení by se nyní měla spojit pomocí technologie Wi-Fi Direct®.
  6. Po připojení zařízení se displeje obou fotoaparátů zobrazí na obrazovce vašeho zařízení – jedna z fotoaparátu vašeho zařízení, druhá z fotoaparátu připojeného zařízení.
  7. Chcete-li změnit uspořádání nebo tvar displejů fotoaparátu, ťukněte na možnost Icn sony camera multicam edit.
  8. Až budete hotovi s úpravami a budete chtít zachytit složenou fotografii nebo video, ťukněte na možnosti Hotovo > Icn sony camera onscreen button.

  AR mask

  Pomocí funkce AR mask můžete přes svoje selfie překrýt tvář jiného člověka nebo i zvířete. Můžete například prolnout svoji tvář s tváří přítele a vytvořit tak zábavného hybrida.

  Použití funkce masky AR

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Přejeďte po obrazovce, abyste se dostali k možnosti Icn sony camera apps menu a vyberte možnost Icn sony cam ar mask.
  3. Namiřte fotoaparát na obličej a vyberte masku, kterou chcete použít.
  4. Pro pořízení fotografie nejprve ťukněte na ikonu Icn sony cam armask grip, čímž se skryjí všechny masky a pak ťukněte na ikonu Icn sony camera onscreen button.
  5. Chcete-li znovu zobrazit všechny typy masek, vyhledejte v barevném rámečku, který je zobrazen v hledáčku fotoaparátu, obličej a ťukněte na ikonu Icn sony cam armask smile.

  Stahování aplikací fotoaparátu

  Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo Sony Select. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě ‎Wi-Fi‎ , abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

  Stažení aplikací fotoaparátu

  1. Otevřete aplikaci fotoaparátu.
  2. Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku Icn sony camera apps menu a poté možnost Icn sony and homescreen add pane.
  3. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

  Automatické rozpoznávání tváří

  Fotoaparát automaticky rozpozná tváře a označí je pomocí rámečků. Barevný rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na tvář, která je nejblíže středu fotoaparátu. Je také možné ťuknout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

  Automatický záznam

  Po zapnutí automatického záznamu můžete pomocí některé z voleb níže automaticky pořizovat snímky.

  Snímání úsměvu
  Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmějí. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.
  Vypnuto
  Je-li automatický záznam vypnutý, můžete pořizovat fotografie pomocí tlačítka spouště nebo tlačítka fotoaparátu.

  Zapnutí funkce Smile Shutter™

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Ťukněte na tlačítko Icn sony menu settings l.
  3. Vyhledejte položky Automatický záznam > Snímání úsměvu a ťukněte na ně.
  4. Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce Snímání úsměvu, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
  5. Obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky, jakmile fotoaparát detekuje úsměv.
  6. Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořídíte fotografii ručně.

  Uložení zeměpisné polohy fotografie

  Povolením funkce Uložit polohu lze k fotografiím přidat zeměpisnou značku – při jejich pořizování se uloží přibližná zeměpisná poloha. Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí a technologie GPS.

  Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu symbol Icn sony status bar gps on, je funkce uložení polohy zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se symbol Icn sony camera geotag on, je funkce uložení polohy zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné polohu na fotografii přidat. Nezobrazuje-li se žádný z těchto dvou symbolů, je funkce uložení polohy vypnutá.

  Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Ťukněte na položku Icn sony menu settings l.
  3. Ťukněte na položku Více a ťuknutím na jezdce vedle položky Uložit polohu zapněte nebo vypněte funkci.
  4. Pokud povolujete ukládání zeměpisných souřadnic, budete vyzváni k povolení služeb určení polohy, pokud zatím nebyly povoleny. Ťukněte na možnost OK a poté na jezdce Poloha.

  Fotografování dotykem

  S funkcí fotografování dotykem pořídíte fotografii ťuknutím kamkoli na obrazovku fotoaparátu.
  Zapnuto
  Pouze přední fotoaparát
  Vypnuto

  Mřížka

  Mřížku můžete použít jako vizuální pomůcku při fotografování, která vám pomůže vybrat správnou kompozici fotografie.

  Tip

  Mřížka se na obrazovce fotoaparátu zobrazí pouze během fotografování a na finální fotografii ji neuvidíte.

  Automatický náhled fotografií

  Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

  Zapnuto
  Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.
  Pouze přední fotoaparát
  Po pořízení fotografie pomocí předního fotoaparátu se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.
  Vypnuto
  Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

  Použití tlačítka ovládání hlasitosti

  Tlačítko ovládání hlasitosti můžete při pořizování fotografií používat k různým účelům.

  Přiblížení
  Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení
  Hlasitost
  Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přizpůsobení hlasitosti oznámení, vyzvánění a hudby
  Spoušť
  Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro pořizování fotografií

  Zvuk

  Při pořízení fotografie nebo zahájení záznamu videa fotoaparát vydá zvuk závěrky. Pokud používáte samospoušť, zazní série pípnutí označujících odpočet. Tyto zvuky můžete zapnout nebo vypnout.

  Ukládání dat

  Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.

  Vnitřní úložiště
  Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.
  Karta SD
  Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

  Rychlé spuštění

  Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

  Pouze spustit
  Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.
  Spustit a pořídit fotografii
  Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídit snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.
  Spustit a zaznam. video
  Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.
  Vypnuto

  Nastavení barvy a jasu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Ťukněte na možnost Icn sony menu settings l > Barva a jas.
  3. Přetáhněte jezdce do požadované polohy a upravte nastavení barvy a jasu.

  Note

  Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Super auto a Videokamera.

  Vyvážení bílé

  Tato funkce, dostupná pouze v režimu Ručně, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle barvy okolního světla. Umožňuje také ručně upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV. Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé Icn sony cam white balance main, můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na ikony plus nebo mínus.

  Icn sony camera advanced settings white balance auto Auto
  Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.
  Icn sony camera advanced settings white balance incandescent Žárovky
  Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.
  Icn sony camera advanced settings white balance fluorescent Zářivka
  Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.
  Icn sony camera advanced settings white balance daylight Denní světlo
  Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.
  Icn sony camera advanced settings white balance cloudy Oblačno
  Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu