account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru či počítači. Obě zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a může jít o televizor nebo reproduktory Sony nebo o produkty s logem DLNA Certified™ od organizace Digital Living Network Alliance. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem velkoplošném televizoru.

Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenu funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.

Použití zařízení k přehrání hudební skladby uložené na jiném zařízení

 1. Ujistěte se, že zařízení, se kterým chcete sdílet soubory, je připojeno ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na možnost Icn sony app music player.
 3. Ťukněte na Icn sony app calendar l a potom na položku Domácí síť.
 4. Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
 5. Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Po zvolení se skladba začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na vašem zařízení

 1. Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na možnost Icn sony app movies nebo Icn sony app gallery.
 3. Ťukněte na Icn sony app calendar l a potom na položku Domácí síť.
 4. Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
 5. Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

 1. Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na možnost Icn sony app gallery.
 3. Ťukněte na ikonu Icn sony app calendar l a na možnost Domácí síť.
 4. Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
 5. Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení může sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

 1. Připojte zařízení k síti ‎Wi-Fi‎ .
 2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté ťukněte na možnosti Nastavení > Připojení zařízení > Server médií.
 3. Ťukněte na jezdce vedle možnosti Sdílet média.
 4. Pomocí počítače nebo jiného klientského zařízení DLNA™ ve stejné síti ‎Wi-Fi‎ se připojte ke svému zařízení.
 5. Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte přístupová oprávnění pro jednotlivá klientská zařízení pokoušející se připojit k zařízení.

Note

Postup pro přístup k médiím v zařízení pomocí klienta DLNA™ se liší podle klientského zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud je zařízení nepřístupné pro klienta v síti, zkontrolujte, zda vaše síť ‎Wi-Fi‎ funguje.

Tip

Přístup k nabídce Server médií můžete získat také z některých aplikací jako Hudba nebo Album přetažením levého okraje úvodní obrazovky aplikace doprava a následným ťuknutím na možnost Nastavení > Server médií.

Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními v domácí síti

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Server médií.
 3. Ťukněte na jezdce Sdílet média.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Server médií.
 3. Vyberte zařízení ze seznamu Čekající zařízení.
 4. Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Server médií.
 3. Vyberte zařízení ze seznamu Registrovaná zařízení a poté vyberte možnost Změnit jméno.
 4. Zadejte nový název zařízení a ťukněte na tlačítko OK.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Server médií.
 3. Vyberte zařízení ze seznamu Registrovaná zařízení.
 4. Ťukněte na položku Změnit úroveň přístupu a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Připojení zařízení > Server médií.
 3. Ťukněte na položku Icn sony key menu a na možnost Nápověda.

Zobrazení souborů na jiném zařízení pomocí funkce Cast

Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený ve vašem zařízení na jiné zařízení připojené ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ . Přijímající zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media Renderer (DMR) a zobrazovat a přehrávat obsah přijatý ze zařízení. Televize podporující technologii DLNA™ nebo počítač se systémem Windows® 7 nebo novějším jsou příklady zařízení DMR.

Tip

Postup přehrání sdíleného média se může lišit v závislosti na klientském zařízení. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení DMR.

Note

Obsah zabezpečený technologií DRM (Digital Rights Management) nelze přehrát v zařízení Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

Zobrazení fotografií nebo videí na klientském zařízení pomocí funkce Cast

 1. Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR nebo DLNA™ správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 3. Najděte položku Album a ťukněte na ni.
 4. Procházejte a otevírejte fotografie a videa, které chcete zobrazit.
 5. Dvěma prsty přejeďte přes stavový řádek směrem dolů. Pak ťukněte na položku Icn sony cast a vyberte zařízení, se kterým chcete sdílet obsah.
 6. Chcete-li ukončit sdílení fotky nebo videa s klientským zařízením, ťukněte na možnost Icn sony cast a vyberte položku Zastavit odesílání.

Tip

Po ťuknutí na položku Icn sony cast se mohou v seznamu zobrazit také zařízení Google Cast.

Přehrávání hudební skladby na klientském zařízení pomocí funkce Cast

 1. Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR nebo DLNA™ správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti ‎Wi-Fi‎ jako vaše zařízení.
 2. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na možnost Icn sony app music player.
 3. Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
 4. Ťukněte na položku Icn sony cast a vyberte klientské zařízení, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky začne přehrávat na vybraném zařízení.
 5. Chcete-li se od klientského zařízení odpojit, ťukněte na položku Icn sony cast a vyberte možnost Zastavit odesílání.

Tip

Po ťuknutí na položku Icn sony cast se mohou v seznamu zobrazit také zařízení Google Cast.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu