account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Ovládání příslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect™

Aplikaci Smart Connect™ můžete použít k nastavení akcí po připojení či odpojení příslušenství k zařízení. Můžete například nastavit, aby se při připojení náhlavní soupravy vždy spustila přehrávání rádia FM.

Můžete také nastavit hlasité čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect™ Nebo můžete tuto aplikaci nastavit tak, aby spouštěla určité akce nebo skupiny akcí v konkrétních časech během dne. Můžete například nastavit, že při připojení náhlavní sady mezi 7:00 a 9:00:
 • Spustí se aplikace rádia.
 • Otevře se vaše oblíbená aplikace sociální sítě, např. Facebook.
 • Vyzvánění telefonu se nastaví na vibrace.

Pomocí aplikace Smart Connect™ můžete rovněž spravovat příslušenství, například značky Xperia™ SmartTags nebo hodinky Sony SmartWatch. Další informace naleznete v uživatelské příručce k danému příslušenství.

Note

Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li používat aplikaci Smart Connect™.

Aplikace Smart Connect v zařízení Sony Xperia™
1 Ťuknutím zobrazíte všechna přidaná zařízení
2 Přidání zařízení nebo události
3 Zobrazení možností nabídky
4 Ťuknutím zobrazíte všechny přidané události
5 Ťuknutím událost aktivujete
6 Ťuknutím zobrazíte podrobné informace o události

Vytvoření události Smart Connect

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na možnost Icn sony app smart connect.
 2. Pokud jste aplikaci Smart Connect spustili poprvé, ťuknutím na tlačítko OK zavřete úvodní obrazovku.
 3. Na kartě Události ťukněte na možnost Icn sonynew window holo dark.
 4. Vytváříte-li událost poprvé, dalším ťuknutím na položku OK zavřete uvítací obrazovku.
 5. Přidejte podmínky pro aktivaci události. Takovouto podmínkou může být připojení k příslušenství nebo časový interval (nebo obojí).
 6. Pokračujte ťuknutím na položku Icn sony create event next.
 7. Přidejte akci, která se má provést při připojení příslušenství, a pak podle potřeby upravte další nastavení.
 8. Pokračujte ťuknutím na položku Icn sony create event next.
 9. Pojmenujte událost a ťukněte na položku Dokončit.

Note

Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.

Úprava události Smart Connect

 1. Spusťte aplikaci Smart Connect.
 2. Na kartě Události ťukněte na událost.
 3. Je-li událost vypnutá, zapněte ji přetažením posuvníku doprava.
 4. Ťukněte na položku Upravit a upravte nastavení podle potřeby.

Odstranění události

 1. Spusťte aplikaci Smart Connect.
 2. Na kartě Události stiskněte a podržte událost, kterou chcete odstranit, a poté ťukněte na položku Odstranit událost.
 3. Výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko Odstranit.

Tip

Můžete rovněž otevřít událost, kterou chcete odstranit, a poté ťuknout na položky Icn sony key menu > Odstranit událost > Odstranit.

Nastavení hlasitého čtení příchozích zpráv pomocí aplikace Smart Connect

 1. Spusťte aplikaci Smart Connect.
 2. Ťukněte na Icn sony key menu a potom na položku Nastavení.
 3. Zaškrtněte políčko vedle položky Převod textu na řeč a je-li to třeba, potvrďte její aktivaci.

Note

Je-li tato funkce zapnutá, zařízení bude všechny příchozí zprávy číst nahlas. V zájmu ochrany svého soukromí tuto funkci vypněte na veřejných místech nebo napříkald v práci.

Správa příslušenství

Aplikace Smart Connect™ umožňuje správu nejrůznějšího chytrého příslušenství, které můžete k zařízení připojit, včetně štítků Xperia™ SmartTags, hodinek SmartWatch nebo bezdrátové náhlavní soupravy Sony. Aplikace Smart Connect™ stáhne všechny potřebné aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená příslušenství se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích jednotlivých příslušenství.

Párování a připojení příslušenství

 1. Spusťte aplikaci Smart Connect™. Pokud jste aplikaci Smart Connect™ spustili poprvé, ťuknutím na tlačítko OK zavřete úvodní obrazovku.
 2. Ťukněte na Příslušenství a potom na položku Icn sonynew window holo dark.
 3. Zapněte funkci Bluetooth®, pokud již není zapnutá, a ťukněte na název příslušenství, se kterým chcete vaše zařízení spárovat a propojit.
 4. V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte, že se na obou zařízeních zobrazuje stejný kód.

Úprava nastavení připojeného příslušenství

 1. Spárujte a propojte příslušenství se zařízením.
 2. Spusťte aplikaci Smart Connect.
 3. Ťukněte na položku Příslušenství a poté ťukněte na název připojeného příslušenství.
 4. Změňte požadované nastavení.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu