account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na tlačítko Nastavení.

Zobrazení informací o zařízení

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Informace o telefonu a ťukněte na ni.

Aktivace obrazovky pomocí režimu Probudit ťuknutím

 1. Ověřte, že je režim Probudit ťuknutím zapnutý. Zapnete ho ťuknutím na položky Nastavení > Displej a přetažením přepínače vedle možnosti Ťuknutím probudit doprava.
 2. Dvakrát ťukněte na obrazovku.

Otevření panelu Rychlá nastavení

 • Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zapnutí baterky

 1. Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
 2. Ťukněte na položku Icn sony sys torch.

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

 1. Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek směrem dolů a pak ťukněte na položku Icn sony edit quick settings.
 2. Na panelu v horní části obrazovky stiskněte a podržte ikonu rychlého nastavení, které chcete přidat, a poté ji přetáhněte do spodní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

 1. Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek směrem dolů a pak ťukněte na položku Icn sony edit quick settings.
 2. Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu