account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Právní informace

Sony D6603/D6653

Tuto Uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com/us/legal/.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon webových stránek třetích stran či nabízených služeb.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho mobilního zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru přehrávat nebo kopírovat obsah chráněný technologií WMDRM. Odvolání oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG- 4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastnícího licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web www.mpegla.com. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPSÁNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu