account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Zálohování a obnovování obsahu

  Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

  Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu dat:

  Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v místní paměti.

  Zálohování dat do počítače

  Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:
  • Kontakty
  • Kalendář
  • Nastavení a záložky
  • Soubory médií, např. hudbu a videa
  • Fotografie a obrázky

  Zálohování dat do počítače

  1. Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
  2. Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim Přenos souborů (MTP).
  3. Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko Zálohování.
  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

  Note

  Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

  Obnovení dat pomocí počítače

  1. Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
  2. Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim Přenos souborů (MTP).
  3. Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko Obnovit.
  4. Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení dat do zařízení.

  Note

  Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

  Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™

  Pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™ můžete vytvořit zálohu v online úložišti nebo v paměti zařízení. Data můžete zálohovat ručně, nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.

  Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

  • Záložky
  • Kontakty
  • Data kalendáře
  • E-mailové účty
  • Sítě ‎Wi-Fi‎
  • Nastavení zařízení
  • Aplikace
  • Rozvržení domovské obrazovky Xperia™

  Zálohování obsahu na online účet služby Xperia Backup & Restore

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
  2. Ťukněte na položky Nastavení > Zálohování a obnovení dat.
  3. Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na možnost Automatické zálohování a pak na přepínač.
  4. Chcete-li zálohování nastavit ručně, vyberte možnost Další > Ruční zálohování.
  5. Je-li povolena funkce automatického zálohování, ťukněte v nabídce Vybrat úložiště na možnost Online účet.
  6. Budete-li k tomu vyzváni, přečtěte si příslušné podmínky, a pokud souhlasíte, ťukněte na možnost Souhlasím a podle pokynů na obrazovce se přihlaste do svého účtu Google™.
  7. Je-li povolena funkce ručního zálohování, ťukněte v nabídce Kam uložit soubory na položky Vybrat úložiště > Online účet.
  8. Vyberte data, která chcete zálohovat.
  9. Je-li povolena funkce ručního zálohování, ťukněte na možnost Zálohovat.

  Nastavení automatického zálohování

  1. Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena.
  2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
  3. Najděte položku Zálohovat a obnovit a ťukněte na ni.
  4. Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, přetáhněte přepínač Automatické zálohování doprava.
  5. Znovu ťukněte na ikonu Automatické zálohování a interval zálohování, místo pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
  6. Uložte nastavení stisknutím tlačítka Icn sony key and back.

  Ruční zálohování obsahu

  1. Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení.
  2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
  3. Najděte položku Zálohovat a obnovit a ťukněte na ni.
  4. Ťukněte na ikonu Ruční zálohování a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
  5. Vyberte Backup.
  6. Po provedení zálohování ťukněte na položku Dokončit.

  Úprava souboru zálohy

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ně.
  3. V části Zálohování a obnova Xperia™ ťukněte na Další.
  4. Ťukněte na položku Upravit soubor zálohy, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
  5. Ťukněte na tlačítko Odstranit data.
  6. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu OK.
  7. Po odstranění dat ťukněte na tlačítko Dokončit.

  Obnovení zálohovaného obsahu

  1. Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je připojeno k vašemu zařízení připojeno pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení.
  2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
  3. Najděte položku Zálohovat a obnovit a ťukněte na ni.
  4. Ťukněte na položku Obnovit data, poté vyberte zdroj obnovení a datové typy, které chcete obnovit.
  5. Vyberte Obnovit data.
  6. Po obnovení obsahu ťukněte na položku Dokončit.

  Note

  Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy, včetně instalace nových aplikací, budou během procesu obnovení ztraceny.

  Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google

  Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.

  Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

  • Aplikace
  • Záložky
  • Sítě ‎Wi-Fi‎
  • Další nastavení

  Zálohování dat na účet Google™

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ně.
  3. V nabídce Zálohování a obnova Google™ ťukněte na Zálohovat data a pak na posuvník.

  Povolení nebo zákaz automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

  1. Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
  2. Vyhledejte položky Nastavení > Zálohování a obnovení dat a ťukněte na ně.
  3. V nabídce Zálohování a obnova Google™ ťukněte na přepínač Automatické obnovení.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu