account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Zkratky a složky

Pomocí zkratek a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.

Zkratky a složky v zařízeních Sony

1 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky
2 Přístup ke složce obsahující aplikace

Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

  1. Dotkněte se jakékoli části obrazovky Úvodní obrazovka a podržte ji.
  2. V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost Widgety > Aplikace.
  3. Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku Úvodní obrazovka.

Tip

Případně můžete v kroku 3 ťuknout na položku Widgety > Zkratky a poté vybrat aplikaci z dostupného seznamu. Přidáte-li zkratky pomocí této metody, některé z dostupných aplikací umožňují nastavit u zkratky určité funkce.

Přesun položky na obrazovce Plocha

  • Stiskněte a podržte položku, dokud se nevybere. Potom položku přetáhněte do nového umístění.

Odstranění položky z plochy

  • Stiskněte a podržte položku, dokud se nevybere. Potom ji přetáhněte na ikonu Odebrat z plochy v horní části obrazovky.

Vytvoření složky na ploše

  • Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nevybere. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidání položky do složky na ploše

  • Stiskněte a podržte položku, dokud se nevybere. Potom ji přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

  1. Ťuknutím na složku ji otevřete.
  2. Ťukněte na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole Název složky.
  3. Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost Hotovo.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu