account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Nastavení režimu Nerušit

Zařízení můžete nastavit do režimu Nerušit a ručně určit, jak dlouho zařízení v režimu Nerušit bude. Můžete také nastavit, aby zařízení přepínalo do režimu Nerušit automaticky.

Žádný časový limit
Zařízení zůstane v tichém režimu do opětovného ručního zapnutí zvuku.
Na jednu hodinu
Zařízení zůstane v tichém režimu jednu hodinu. Dobu můžete upravit ťuknutím na ikonu minus nebo plus.

Aktivace režimu Nerušit

 • Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, až se objeví symbol Icn sony sys ringer silent.

Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk

 1. Stiskněte tlačítko snížení nebo zvýšení hlasitosti, až se objeví symbol Icn sony sys ringer silent, Icn sony stat sys ringer vibrate nebo Icn sony sound on.
 2. Ťuknutím na položku Icn sony sys ringer silent, Icn sony stat sys ringer vibrate nebo Icn sony sound on rychle přepnete mezi režimem Vibrace/Zvuk. Chcete-li aktivovat režim Nerušit, stiskněte v režimu Vibrace tlačítko ovládání hlasitosti.

Naplánování intervalů režimu Nerušit

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony and app tray tablet.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Automatická pravidla.
 3. Vyberte čas či událost pro naplánování intervalů režimu Nerušit nebo přidejte nové pravidlo.
 4. Zadejte požadovaný název pravidla a klepněte na tlačítko OK.
 5. Ťukněte na možnost Dny, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a pak ťukněte na možnost Hotovo.
 6. Pomocí možnosti Čas zahájení zadejte počáteční čas a ťukněte na tlačítko OK.
 7. Pomocí možnosti Čas ukončení zadejte koncový čas a ťukněte na tlačítko OK. Zařízení se v určených časech přepne do režimu bez vyrušování.

Nastavení výjimek z tichého režimu

Můžete určit, které typy oznámení budou v tichém režimu doprovázeny zvukem a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy výjimek patří:
 • Události v kalendáři a připomenutí
 • Hovory
 • Zprávy
 • Budíky

Povolení výjimek v režimu Nerušit

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Pouze prioritní.
 3. Přetáhněte posuvník vedle požadované možnosti.

Postup přidružení výjimek s konkrétními typy kontaktů

 1. Na obrazovce Plocha ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Pouze prioritní.
 3. Ťukněte na položku Volání nebo Zprávy.
 4. Vyberte požadovanou možnost.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu