account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu Icn sony menu settings l.
  3. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek s větším rozlišením zabírá více místa v paměti.

8MP
3264×2448(4:3)
Rozlišení 8 megapixely a poměr stran 4 : 3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.
6MP
3264×1836(16:9)
Obrázek s rozlišením 6 megapixely a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.
3MP
2048×1536(4:3)
Rozlišení 3 megapixely a poměr stran 4 : 3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.
2MP
1920×1080(16:9)
Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 16 : 9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii, aniž byste zařízení museli držet. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, na kterých nechcete chybět. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování předejít chvění fotoaparátu.

Zapnuto (10 sek.)
Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
Zapnuto (2 sek.)
Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
0,5 s
Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
Vypnuto
Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim ostření

Funkce ostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření
Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud zaostřovací rámeček nezmění barvu, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.
Vícebod. autom. ostření
Fotoaparát automaticky zaostří na několik oblastí fotografie. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud zaostřovací rámeček nezmění barvu, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.
Detekce obličejů
Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí barevný rámeček označující vybranou tvář, na kterou je zaostřeno. Rozpoznávání tváře nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
Ostření dotykem
Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud zaostřovací rámeček nezmění barvu, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.
Sledování objektu
Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením nebo pohybem fotografovaných objektů. Vyšší hodnotu ISO můžete použít také pro pořízení jasného snímku i při slabém osvětlení.

Automaticky
Nastavuje citlivost ISO automaticky.
50
Nastaví citlivost ISO na hodnotu 50.
100
Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.
200
Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.
400
Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.
800
Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.
1600
Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.
Změří střed obrázku a určí expozici na základě jasu tam umístěného objektu.
Jednobod.
Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.
Tvář
Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.
Víceb.
Rozdělí obrázek do několika oblastí a změří každou oblast pro určení dobře vyvážené expozice.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Náhled

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

Bez omezení
Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.
5 sekund
Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekundy zobrazí příslušný náhled.
3 sekundy
Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.
Upravit
Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.
Vypnuto
Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Rozpoznávání tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře, na které se pak bude fotoaparát automaticky zaměřovat, jakmile je v záběru rozpozná.

Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

Icn sony cam cap mode scene selection Vypnuto
Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořizovat ručně.
Icn sony cam scene softskin Hladká pleť
Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.
Icn sony camera scene softsnap Měkké pozadí
Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.
Icn sony cam scene antimotion Redukce rozmaz. pohybu
Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořizování snímků za slabého osvětlení.
Icn sony camera scene landscape Krajina
Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.
Icn sony camera scene backlight correction hdr Korekce protisvětla HDR
Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavěná funkce opravy protisvětla analyzuje obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.
Icn sony camera scene night portrait Noční portrét
Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
Icn sony camera scene night scene Noční scéna
Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
Icn sony cam scene handheld twilight Ručně držený soumrak
Tuto možnost použijte pro pořizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a rozmazáním.
Icn sony cam scene highsensitivity Vysoká citlivost
Hodí se pro pořizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje rozmazání.
Icn sony cam gourmet Jídlo
Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.
Icn sony cam scene pet Domácí mazlíček
Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.
Icn sony camera scene beach snow Pláž
Hodí se pro pořizování fotografií na břehu moře nebo jezera.
Icn sony cam scene snow Sníh
Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.
Icn sony camera scene party Párty
Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.
Icn sony camera scene sport Sport
Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.
Icn sony camera scene document Dokument
Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast.
Icn sony cam scene fireworks Ohňostroj
Hodí se pro pořizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu