account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

Note

Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit.

Note

Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth® a změny se dotknou všech uživatelů.

Zapnutí funkce Bluetooth®

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.
 3. Ťuknutím na vypínač vedle položky Bluetooth zapněte funkci Bluetooth®. Vaše zařízení bude nyní viditelné pro jiná blízká zařízení a současně se zobrazí seznam dostupných zařízení Bluetooth®.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

 1. Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 3. Vyhledejte položku Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.
 4. Ťukněte na možnost Icn sony key menu > Přejmenovat toto zařízení.
 5. Zadejte název pro své zařízení.
 6. Vyberte Přejmenovat.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízení Bluetooth®. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

Note

Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Note

Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.

Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

 1. Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 3. Vyhledejte položku Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.
 4. Přetažením posuvníku Bluetooth zapněte funkci Bluetooth®. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth®.
 5. Ťukněte na zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
 6. V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému chcete své zařízení připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth®

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.
 3. U nastavení Párovaná zařízení ťukněte na položku Icn sony bluetooth paired settings vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
 4. Ťukněte na tlačítko Zapom..

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:
 • Fotografie a videa
 • Hudba a další zvukové soubory
 • Kontakty
 • Webové stránky

Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

 1. Na přijímajícím zařízení se ujistěte, že má zařízení Bluetooth™, do kterého chcete daný obsah odeslat, zapnutou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
 2. V odesílajícím zařízení otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte na tuto položku.
 3. V závislosti na aplikaci a položce, kterou chcete odeslat, může být například nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo stisknout Icn sony home tap app share. Mohou existovat i jiné způsoby odeslání položky.
 4. Vyberte z nabídky možnost sdílet nebo odeslat.
 5. V zobrazené nabídce vyberte možnost Bluetooth.
 6. Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.
 7. Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
 8. Přijímající zařízení: Jste-li vyzváni, přijměte připojení.
 9. Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte nabízený přístupový kód.
 10. Přijímající zařízení: Přijměte příchozí položku. Je-li to nutné, zobrazte oznámení přetáhnutím stavového řádku dolů.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

 1. Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
 2. Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
 3. V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
 4. Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
 5. Ťuknutím na položku Přijmout zahájíte přenos souboru.
 6. Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
 7. Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony and app tray tablet.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.
 3. Stiskněte tlačítko Icn sony key menu a vyberte možnost Zobrazit přijaté soubory.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu