account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Automatické odemykání zařízení

Note

Funkce Smart Lock nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Funkce Smart Lock usnadňuje odemykání zařízení tím, že umožňuje nastavit automatické odemykání v určitých situacích. Můžete například mít zařízení stále odemčené, když je připojeno k určitým zařízením Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě.

Pomocí funkce Smart Lock můžete nastavením následujících možností udržovat vaše zařízení odemčené:

 • Důvěryhodný obličej: Odemknutí zařízení pohledem na displej
 • Důvěryhodný hlas: Nastavení rozpoznávání řeči k vyhledávání na obrazovkách
 • Důvěryhodná zařízení: Zařízení zůstane odemčené, je-li připojeno k důvěryhodnému zařízení Bluetooth® nebo NFC.
 • Důvěryhodná místa: Zařízení zůstane odemčené, pokud se nacházíte na důvěryhodném místě.
 • Detekce na těle: Zařízení zůstane odemčené, dokud ho nosíte u sebe.

Pokud zařízení nebudete 4 hodiny používat nebo pokud ho restartujete, bude třeba ho odemknout.

Note

Funkce Smart Lock byla vyvinuta společností Google™ a její přesná funkce se může v budoucnu změnit s novými aktualizacemi Google™.

Povolení funkce Smart Lock

 1. Ujistěte se, že jste nastavili schéma, kód PIN nebo heslo pro odemčení obrazovky.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Zástupci důvěryhodnosti.
 4. Přepínač Smart Lock (Google) přetáhněte doprava.
 5. Ťukněte na šipku zpět vedle pole Zástupci důvěryhodnosti.
 6. Najděte položku Smart Lock a ťukněte na ni.
 7. Zadejte své odemykací schéma, kód PIN nebo heslo. Toto odemknutí bude třeba provést při každé změně nastavení funkce Smart Lock.
 8. Vyberte typ funkce Smart Lock.

Nastavení automatického udržování odemknutého zařízení

Pomocí funkce Smart Lock můžete nastavením následujících možností udržovat vaše zařízení odemčené:

 • Důvěryhodná zařízení – zařízení zůstane odemčené, je-li připojeno k důvěryhodnému zařízení Bluetooth®.
 • Důvěryhodná místa – zařízení zůstane odemčené, pokud se nacházíte na důvěryhodném místě.
 • Detekce na těle – zařízení zůstane odemčené, dokud ho nosíte u sebe.
 • Důvěryhodný obličej – odemknutí zařízení pohledem na displej.
 • Důvěryhodný hlas – nastavení rozpoznávání řeči k vyhledávání na obrazovkách.

Pokud zařízení nebudete 4 hodiny používat nebo pokud ho restartujete, bude třeba ho odemknout.

Připojení k důvěryhodnýma zařízením Bluetooth®

Konkrétní zařízení Bluetooth® můžete určit jako „důvěryhodné“, což znamená, že bude-li k němu vaše zařízení Xperia™ připojeno, bude stále odemčené. Pokud tedy máte zařízení Bluetooth®, ke kterým se pravidelně připojujete, například reproduktory v autě, domácí kino, hodinky Bluetooth® nebo fitness záznamník, můžete je přidat jako důvěryhodná zařízení a šetřit čas vypnutím zabezpečení zamykací obrazovky. Tato funkce je vhodná, pokud jste při používání důvěryhodných zařízení v relativně bezpečném prostředí. V některých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo proběhnout připojí k důvěryhodnému zařízení.

Note

Nedoporučuje se přidávat jako důvěryhodná taková zařízení, ke kterým je zařízení připojeno víceméně trvale, například klávesnice nebo pouzdra Bluetooth®.

Tip

Jakmile se důvěryhodné zařízení Bluetooth® vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a aktivuje se nastavené zabezpečení zamykací obrazovky.

Přidání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

 1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Přidat důvěryhodné zařízení > Bluetooth.
 3. V seznamu připojených zařízení vyberte ťuknutím požadované zařízení. V seznamu se zobrazí pouze spárovaná zařízení.
 4. V závislosti na bezpečnosti konkrétního připojení může být nutné vaše zařízení ručně odemknout, než ho bude moci důvěryhodné zařízení udržovat odemčené.

Odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná zařízení.
 3. Ťukněte na zařízení, které chcete odebrat.
 4. Ťukněte na tlačítko Odebrat důvěryhodné zařízení.

Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

Různá zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™ odemčené tím, že napodobí přítomnost vašeho důvěryhodného zařízení Bluetooth®, i když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.

Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než bude moci zůstat odemčené po dobu spojení s důvěryhodným zařízením.

Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení, na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmínkách prostředí. S ohledem na tyto faktory může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů. Pokud někdo vezme vaše zařízení Xperia™ v okamžiku, kdy je připojené k důvěryhodnému zařízení, které ho udržuje odemčené, nebude muset zařízení Xperia™ odemykat a bude k němu mít plný přístup.

Připojení na důvěryhodných místech

Je-li zapnuta funkce Důvěryhodná místa, nastavení zabezpečení zamykací obrazovky vašeho zařízení Xperia™ se vyřadí, pokud se nacházíte na nastaveném důvěryhodném místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít aktivní připojení k Internetu (nejlépe přes ‎Wi-Fi‎) a povolit zařízení použití aktuální polohy.

K nastavení důvěryhodných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat domov nebo další důvěryhodná místa.

Note

Přesné rozměry důvěryhodného místa se pouze odhadují a mohou sahat za fyzické zdi vašeho domova nebo jiného důvěryhodného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha určuje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné vaše zařízení odemknout.

Nastavení polohy domova

 1. Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci Vysoká přesnost, nebo Úspora baterie.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka.
 4. Ťukněte na tlačítko Zapnout toto umístění.

Úprava polohy domova

 1. Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci Vysoká přesnost, nebo Úspora baterie.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa.
 4. Vyberte umístění vašeho domova.
 5. Ťukněte na tlačítko Upravit.
 6. V poli pro vyhledávání zadejte místo, které chcete zadat jako svůj domov.

Tip

Pokud je váš domov v některé z více budov sdílejících stejnou adresu, nemusí důvěryhodné místo, které chcete přidat, odpovídat zadané adrese. Pro lepší přesnost můžete zadat skutečnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.

Odstranění polohy domova

 1. Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci Vysoká přesnost, nebo Úspora baterie.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka.
 4. Ťukněte na tlačítko Vypnout toto umístění.

Použití vlastních míst

Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může zařízení zůstávat odemčené.

Přidání vlastního místa

 1. Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci Vysoká přesnost, nebo Úspora baterie.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa.
 4. Ťukněte na tlačítko Přidat důvěryhodné umístění.
 5. Chcete-li použít aktuální polohu jako důvěryhodnou, ťukněte na možnost Vybrat toto umístění.
 6. Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ťukněte na ikonu lupy a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
 7. Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost Vybrat toto umístění.

Úprava vlastního místa

 1. Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci Vysoká přesnost, nebo Úspora baterie.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa.
 4. Vyberte místo, které chcete upravit.
 5. Ťukněte na tlačítko Upravit adresu.
 6. Chcete-li zadat jiné místo, ťukněte na ikonu lupy a zadejte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
 7. Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost Vybrat toto umístění.

Odebrání vlastního místa

 1. Ověřte, zda je zapnuté zjišťování polohy a zda používáte buď funkci Vysoká přesnost, nebo Úspora baterie.
 2. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa.
 4. Vyberte místo, které chcete odebrat.
 5. Ťukněte na tlačítko Odstranit.

Udržování odemčeného zařízení při nošení

Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho máte při sobě, tj. nosíte ho v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení odemčené, dokud zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízení uzamkne.

Note

Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízení právě nese. Pokud odemčené zařízení s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předáte někomu jinému, zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

Povolení detekce nošení na těle

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Detekce na těle.
 3. Přepínač vedle položky Vyp přetáhněte doprava a poté ťukněte na tlačítko OK.

Použití detekce nošení na těle

Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující skutečnosti:

 • Dokud zařízení rozpoznává, že je nošeno na těle, zůstane poté, co je odemknete, stále odemčené.
 • Kdykoli je položíte a zařízení zjistí, že už není nošeno, automaticky se zamkne.
 • Poté, co zařízení například položíte na stůl, může trvat až minutu, než se automaticky zamkne.
 • Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se zařízení zamknout až po 5 nebo 10 minutách.
 • Pamatujte, že když nastoupíte na loď nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní dopravní prostředek), zařízení se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamkněte je ručně.
 • Když zařízení opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit při sobě.

Vypnutí detekce nošení na těle

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Zabezpečení > Smart Lock > Detekce na těle.
 3. Přepínač Zap přetáhněte doprava.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu