account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Fotografování a nahrávání videí

  Fotoaparát na smartphonu Sony
  1 Objektiv předního fotoaparátu
  2 Volba režimu záznamu
  3 Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem
  4 Přiblížení a oddálení
  5 Prohlížení fotografií a videí
  6 Indikátor stavu umístění uložení
  7 Pořizování fotografií nebo nahrávání videa
  8 Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu
  9 Nastavení režimu záznamu
  10 Nastavení blesku

  Fotografování ze zamykací obrazovky

  1. Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí Icn sony key and power k90.
  2. Chcete-li fotoaparát aktivovat, dotkněte se ikony Icn sony camera cap mode normal, podržte ji a přetáhněte doleva.
  3. Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ťukněte na tlačítko Icn sony camera onscreen lock button.

  Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

  Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Zaměřte fotoaparát na objekt.
  3. Ťukněte na tlačítko fotoaparátu Icn sony camera onscreen button na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

  Pořízení selfie pomocí předního fotoaparátu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Klepněte na Icn sony cam front main.
  3. Až budete chtít pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

  Použití blesku fotoaparátu

  1. Když je otevřený fotoaparát, ťukněte na položku Icn sony camera quick settings flash auto.
  2. Vyberte požadované nastavení blesku.
  3. Pořiďte fotografii.

  Použití funkce přiblížení

  • Když je fotoaparát spuštěný, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.
  • Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.

  Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku Icn sony camera switch video.
  3. Chcete-li zahájit záznam videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
  4. Záznam zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

  Nahrávání videoklipu

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Pokud není vybrán režim videa, přejeďte po obrazovce na možnost Icn sony camera switch video.
  3. Zaměřte fotoaparát na předmět.
  4. Ťuknutím na ikonu Icn sony camera start recording spusťte nahrávání.
  5. Nahrávání pozastavíte ťuknutím na ikonu Icn sony semc camera pause normal. Ťuknutím na ikonu Icn sony camera start recording nahrávání obnovíte.
  6. Ťuknutím na ikonu Icn sony camera stop recording nahrávání zastavíte.

  Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

  • Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, ťukněte na ikonu Icn sony camera onscreen button. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

  Zobrazení fotografií a videoklipů

  1. Aktivujte fotoaparát a ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
  2. Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

  Odstranění fotografie nebo nahraného videa

  1. Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
  2. Ťuknutím na obrazovku zobrazte tlačítko Icn sony camera review delete.
  3. Vyberte Icn sony camera review delete.
  4. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu Odstranit.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu