account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

  1. Aktivujte fotoaparát.
  2. Ťukněte na ikonu Icn sony camera superior auto a vyberte možnost Icn sony camera mode manual.
  3. Pokud není vybrána videokamera, ťukněte na možnost Icn sony camera switch video.
  4. Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na ikonu Icn sony key menu.
  5. Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Rozlišení videa

Přizpůsobujte rozlišení videa různým formátům.

Full HD (30 sn./s)
1920×1080(16:9)
Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) se 30 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.
Full HD (60 sn./s)
1920×1080(16:9)
Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) se 60 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.
HD
1280×720(16:9)
Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) a poměrem stran 16:9.
VGA
640×480(4:3)
Formát VGA s poměrem stran 4:3.
Zpráva MMS
Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video, aniž byste zařízení museli držet. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.

Zapnuto (10 sek.)
Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.
Zapnuto (2 sek.)
Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.
Zapnuto (0,5 sek.)
Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.
Vypnuto
Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™(video)

Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření
Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
Detekce obličejů
Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí žlutý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváře nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
Sledování objektu
Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Video HDR

Nastavení videa HDR (High-Dynamic Range) můžete použít při záznamu videa se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie videa HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.
Změří střed obrázku a určí expozici na základě jasu tam umístěného objektu.
Jednobod.
Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.
Tvář
Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.
Víceb.
Rozdělí obrázek do několika oblastí a změří každou oblast pro určení dobře vyvážené expozice.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

SteadyShot™

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Standardní
Aktivováním odstraníte chvění fotoaparátu.
Vypnuto
Stabilizátor je vypnutý.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Náhled

Můžete nastavit, že se po pořízení videa má zobrazit náhled.

Zap
Po pořízení videa se zobrazí příslušný náhled.
Upravit
Po pořízení se video otevře pro úpravy.
Vypnuto
Po pořízení se video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Použití blesku

Blesk použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem. Ikona blesku videa Icn sony camera photo light je k dispozici pouze na obrazovce videokamery. Upozorňujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

Icn sony camera photo light Zap
Icn sony camera quick settings photo light off Vypnuto

Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.

Icn sony cam cap mode scene selection Vypnuto
Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.
Icn sony camera scene softsnap Měkké pozadí
Používejte pro nahrávání videa s rozostřeným pozadím.
Icn sony camera scene landscape Krajina
Hodí se pro záběry krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.
Icn sony camera scene night scene Noc
Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.
Icn sony camera scene beach snow Pláž
Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.
Icn sony cam scene snow Sníh
Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přeexponování záběrů.
Icn sony camera scene sport Sport
Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.
Icn sony camera scene party Párty
Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Note

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Ručně.

Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu