account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přidávání a úpravy kontaktů

Přidání kontaktu

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté na položku Icn sony app phonebook.
 2. Ťukněte na tlačítko Icn sony btn add contact.
 3. Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku Bez zálohování, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 4. Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 5. Po dokončení ťukněte na možnost ULOŽIT.

Note

Po výběru synchronizačního účtu v kroku 3 se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí nabízený účet. Po uložení kontaktu do konkrétního účtu se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud jste kontakt uložili do určitého účtu a chcete to změnit, musíte vytvořit nový kontakt uložit ho do požadovaného účtu.

Tip

Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

Úprava kontaktu

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté na položku Icn sony app phonebook.
 2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
 3. Upravte požadované údaje.
 4. Po dokončení ťukněte na možnost ULOŽIT.

Note

Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté na položku Icn sony app phonebook.
 2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
 3. Ťukněte na volbu Icn sony contact edit add photo, vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle potřeby.
 4. Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu ULOŽIT.

Tip

Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace Album. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.

Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté na položku Icn sony app phonebook.
 2. Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
 3. Ťukněte na možnost Icn sony key menu > Nastavit vyzvánění.
 4. Vyberte možnost v seznamu nebo ťuknutím na položku Icn sony select own ringtone vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ťukněte na položku Hotovo.
 5. Ťukněte na tlačítko ULOŽIT.

Odstranění kontaktů

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté na položku Icn sony app phonebook.
 2. Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
 3. Chcete-li odstranit všechny kontakty, ťuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost Označit vše.
 4. Ťukněte na Icn sony contact delete a potom na položku Odstranit.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal a poté na položku Icn sony app phonebook.
 2. Ťukněte na Moje vizitka a potom na položku Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
 3. Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
 4. Po dokončení ťukněte na možnost ULOŽIT.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

 1. Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal a poté na možnost Icn sony app messaging.
 2. Ťukněte na možnost Icn sony add contact from message > Uložit.
 3. Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost Vytvořit nový kontakt.
 4. Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku ULOŽIT.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu