account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Více uživatelských účtů

Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

 • Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
 • Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.

Note

Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.

Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až tři účty běžných uživatelů.

Přidání účtu běžného uživatele

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 2. Na ploše ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na položky Nastavení > Uživatelé > Přidat uživatele.
 4. Ťukněte na tlačítko OK. Vytvoří se nový účet.
 5. Ťukněte na tlačítko NASTAVIT. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se objeví ikona reprezentující nově přidaného uživatele.
 6. Odemkněte obrazovku přejetím směrem nahoru.
 7. Dokončete nastavení uživatelského účtu podle pokynů na obrazovce.

Tip

V případě, že uživatel nového účtu bude chtít účet nastavit, ale není právě přítomen, ťukněte v kroku 5 na možnost NYNÍ NE. Jakmile bude uživatel připraven, může v nabídce Nastavení vybrat položku Uživatelé a uvidí svůj účet, pojmenovaný Nový uživatel. Ťukněte na účet a dokončete jeho nastavení podle pokynů.

Tip

Účet běžného uživatele můžete také přidat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Přidat uživatele.

Povolení telefonování a zasílání zpráv SMS běžnému uživateli

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
 2. Na Ploše ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte položku Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.
 4. Ťukněte na možnost Icn sony users settings vedle jména požadovaného uživatele a přetáhněte přepínač Povolit telefonní hovory a SMS doprava.

Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
 2. Na Ploše ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte položku Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.
 4. Ťukněte na možnost Icn sony users settings vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost Odebrat uživatele > Odebrat.

Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

Nastavení účtu hosta

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
 2. Na ploše ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Ťukněte na položky Nastavení > Uživatelé > Host.
 4. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Tip

Účet hosta můžete také přidat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Přidat hosta.

Povolení telefonování a zasílání zpráv SMS uživateli v roli hosta

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
 2. Na Ploše ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte položku Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.
 4. Ťukněte na možnost Icn sony users settings vedle účtu Host a posuvník vedle položky Povolit telefonní hovory přetáhněte doprava.

Vymazání dat relace hosta

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni pod účtem hosta.
 2. Na ploše ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte položku Nastavení > Uživatelé a ťukněte na ni.
 4. Najděte položku Odebrat hosta a ťukněte na ni.
 5. Ťukněte na tlačítko Odebrat.

Tip

Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášeni. Stačí dvěma prsty přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku Odebrat hosta.

Přepínání mezi uživatelskými účty

Přepínání mezi uživatelskými účty

 1. Chcete-li zobrazit seznam uživatelů, přetáhněte dvěma prsty stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu uživatele vpravo nahoře.
 2. Ťukněte na ikonu uživatele, na kterého chcete přepnout. Objeví se zamykací obrazovka pro příslušný uživatelský účet.

Tip

Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost Začít znovu můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost Ano, pokračovat.

Tip

Každý uživatel si může nastavit vlastní zamykací obrazovku. Viz Zámek obrazovky .

Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:
 • Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi®, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
 • Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
 • Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu