account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Wi-Fi®

Připojení ‎Wi-Fi®‎ umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti ‎Wi-Fi®‎, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě ‎Wi-Fi®‎ vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě ‎Wi-Fi®‎.

Dostupné sítě ‎Wi-Fi®‎ mohou být otevřené, nebo zabezpečené:
 • Otevřené sítě jsou označeny symbolem Icn sony stat sys wifi signal 4 vedle názvu sítě ‎Wi-Fi®‎.
 • Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem Icn sony stat sys wifi lock vedle názvu sítě ‎Wi-Fi®‎.

Note

Některé sítě ‎Wi-Fi®‎ se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí ‎Wi-Fi®‎ přidat ručně.

Zapnutí funkce Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ni.
 3. Ťuknutím na přepínač zapněte funkci ‎Wi-Fi®‎.

Note

Připojování k síti ‎Wi-Fi®‎ může trvat několik sekund.

Automatické připojení k síti Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ni.
 3. Ťuknutím na přepínač zapněte funkci Wi-Fi. Zobrazí se všechny dostupné sítě ‎Wi-Fi®‎.
 4. Ťuknutím na určitou síť ‎Wi-Fi®‎ se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona Icn sony stat sys wifi signal 4.

Tip

Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ťukněte na Icn sony key menu a poté na možnost Aktualizovat. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti Wi-Fi, projděte si rady k řešení potíží .

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na možnost Icn sony key menu > Přidat síť.
 4. Zadejte údaj Název sítě (SSID).
 5. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení.
 6. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 7. Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, zaškrtněte políčko Rozšířené možnosti a pak proveďte požadované úpravy.
 8. Vyberte Uložit.

Note

Kontaktujte správce sítě ‎Wi-Fi®‎, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti ‎Wi-Fi®‎ jsou sítě ‎Wi-Fi®‎ k dispozici ve vašem okolí, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě ‎Wi-Fi®‎ upozornilo.

Nejste-li připojeni k síti ‎Wi-Fi®‎, zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení). Nastavením zásad spánku připojení k síti ‎Wi-Fi®‎ můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti ‎Wi-Fi®‎ na mobilní datové připojení.

Povolení oznámení sítě Wi-Fi®

 1. Zapněte funkci Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
 2. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 3. Vyhledejte položku Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ni.
 4. Ťukněte na možnost Icn sony key menu > Pokročilé.
 5. Přepínač vedle položky Oznamování sítě přetáhněte doprava.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položky Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.
 3. Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásady režimu spánku Wi-Fi®

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na ikonu Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ni.
 3. Ťukněte na ikonu Icn sony key menu a pak na možnosti Pokročilé > Ponechat Wi-Fi během spánku.
 4. Vyberte požadovanou možnost.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Pokud nemáte dostatek znalostí o zabezpečení bezdrátové sítě, funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování WPA (Wi-Fi Protected Access). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:
 • Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie WPS, např. na směrovači.
 • Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí tlačítka WPS

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ni.
 3. Zapněte síť ‎Wi-Fi®‎, pokud ještě není zapnutá.
 4. Ťukněte na položku Icn sony key menu > Pokročilé > Tlačítko WPS a pak na zařízení s podporou technologie WPS stiskněte tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ni.
 3. Zapněte síť ‎Wi-Fi®‎, pokud ještě není zapnutá.
 4. Ťukněte na možnosti Icn sony key menu > Pokročilé > Zadání kódu WPS PIN.
 5. V zařízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu