account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Přijímání hovorů

Pokud přijmete hovor v době, kdy je zařízení v režimu spánku nebo kdy má zamčenou obrazovku, otevře se telefonní aplikace na celé obrazovce. Pokud hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako překryvné okno nad aplikací, která je právě otevřená. Pomocí tohoto oznámení můžete hovor přijmout a přejít do telefonní aplikace, nebo odmítnout a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

 • Přetáhněte tlačítko Icn sony call slider answer doprava.

Přijetí příchozího hovoru, je-li obrazovka aktivní

 • V okně s oznámením, které se objeví přes aktivní obrazovku, ťukněte na tlačítko PŘIJMOUT.

Tip

Namísto přijetí hovoru můžete přejít do hlavního okna telefonní aplikace ťuknutím do horní části okna s oznámením. Tímto způsobem získáte širší možnosti práce s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Odmítnutí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

 • Přetáhněte ikonu Icn sony call slider dismiss doleva.

Odmítnutí příchozího hovoru, je-li obrazovka aktivní

 • V okně s oznámením, které se objeví přes aktivní obrazovku, ťukněte na tlačítko ZAMÍTNOUT.

Tip

Namísto odmítnutí hovoru můžete přejít do hlavního okna telefonní aplikace ťuknutím do horní části okna s oznámením. Tímto způsobem získáte širší možnosti práce s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

 • Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Hovor můžete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

 1. Při přijímání příchozího hovoru přetáhněte tlačítko Odmítnout zprávou nahoru.
 2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na tlačítko Icn sony conv new message a napište novou zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

 1. Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte položku Odmítnout zprávou směrem nahoru.
 2. Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku Icn sony conv new message a napište novou zprávu.

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Hovor > Odmítnout volání zprávou.
 3. Klepněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
 4. Ťukněte na položku OK.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu