account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Můžete sledovat spotřebu energie baterie a zjistit, které aplikace mají největší spotřebu. Můžete odebírat nebo omezovat aplikace a aktivovat různé režimy úspory energie, abyste dostali ze své baterie víc. Můžete si také prohlížet odhad zbývajícího času baterie a upravovat nastavení baterie kvůli zlepšení výkonu a prodloužení výdrže baterie.

Správa spotřeby baterie

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení > Spotřeba energie aplikací a ťukněte na ni. Zobrazí se přehled s aplikacemi, které mají vysokou míru přenosu dat nebo které jste dlouho nepoužívali.
 3. Podívejte se na tyto údaje a pak proveďte příslušné akce, např. odinstalujte aplikaci nebo omezte její využití.

Zobrazení aplikací, které mají největší vliv na spotřebu

 1. Na Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte následující položky a ťukněte na ně: Nastavení > Správa napájení > Využití baterie.

Zobrazení odhadované doby výdrže baterie

 1. Na Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Najděte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.

Režimy úspory energie

K dispozici je několik režimů úspory energie, které můžete využít, chcete-li prodloužit výdrž baterie:

Režim STAMINA
Při vypnuté obrazovce zakáže připojení ‎Wi-Fi®‎ a mobilní data a omezí výkon hardwaru. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona Icn sony stamina on.
Režim Ultra STAMINA
Omezuje funkce zařízení na základní operace, jako je volání a odesílání zpráv SMS. Po aktivaci nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona Icn sony ultra stamina on.
Režim slabé baterie
Mění chování zařízení, například upraví jas nebo časový limit obrazovky, pokud nabití baterie klesne pod určitý počet procent. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona Icn sony lbm on.
Zařazovat data na pozadí
Optimalizuje odchozí přenos při vypnutí obrazovky, a to odesíláním dat v předem určených intervalech.

Note

Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim úspory energie.

Aktivace režimu úspory energie

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položku Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.
 3. Chcete-li aktivovat požadovaný režim, ťukněte na přepínač zap-vyp u příslušné položky. Bude-li to třeba, potvrďte změnu stisknutím tlačítka Aktivovat.

Přehled funkcí režimu STAMINA

Režim STAMINA nabízí několik funkcí, které umožňují optimalizovat výdrž baterie:

Rozšířený pohotovostní režim
Brání aplikacím ve využití přenosu dat vypnutím funkce ‎Wi-Fi®‎ a mobilních dat, když je displej vypnutý. Je možné vybrat aplikace a služby, které nebudou při použití této funkce pozastaveny.
Hodiny STAMINA
Zachová síťová připojení pozastavená v situacích, kdy často tisknete tlačítko napájení pro a kontrolujete čas.
Rozšířené využití
Omezuje výkon hardwaru při použití zařízení.

Note

Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci režimu STAMINA.

Aktivace funkcí režimu STAMINA

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položky Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ně, poté ťukněte na položku Režim STAMINA.
 3. Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.
 4. Přetáhněte přepínače vedle funkcí, které chcete aktivovat, a v případně výzvě ťukněte na možnost Aktivovat.

Výběr aplikací, které mohou běžet v režimu STAMINA

 1. Na obrazovce Základní obrazovka ťukněte na položku Icn sony home apptray normal.
 2. Vyhledejte položky Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ně, poté ťukněte na položku Režim STAMINA.
 3. Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.
 4. Ověřte, zda je zapnutá funkce Rozšířený pohotovostní režim, a pak ťukněte na položky Aplikace aktivní v pohotovostním režimu > Přidat aplikace.
 5. Procházením vlevo nebo vpravo zobrazte všechny aplikace a služby a poté zaškrtněte příslušná políčka u aplikací, které chcete spustit.
 6. Po dokončení ťukněte na možnost Hotovo.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu