account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Čtení a odesílání zpráv

  Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté.

  Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

  Zasílání zpráv – přehled

  Messaging overview

  1 Návrat na seznam konverzací
  2 Zavolání odesílateli zprávy
  3 Zobrazení dalších možností
  4 Odeslané a přijaté zprávy
  5 Odeslání hotové zprávy
  6 Přidání příloh

  Vytvoření a odeslání zprávy

  1. Najděte a ťukněte na Messages icon.
  2. Ťukněte na New message icon.
  3. Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
  4. Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, ťuknutím na Add recipient icon přidejte další příjemce.
  5. Zadejte text zprávy. Pokud chcete připojit přílohu, ťukněte na Add icon a vyberte požadovanou možnost přílohy.
  6. Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na Send message icon. Používáte-li dvě karty SIM, dlouze stiskněte Send message icon a pak vyberte kartu SIM, kterou chcete použít.

  Ukončíte-li psaní zprávy před odesláním, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí slovo Koncept .

  Přečtení přijaté zprávy

  1. Najděte položku Messages icon a ťukněte na ni.
  2. Ťukněte na požadovanou konverzaci.
  3. Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.

  Všechny přijaté zprávy se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště zařízení.

  Odpověď na zprávu

  1. Najděte a ťukněte na Messages icon.
  2. Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
  3. Zadejte odpověď a ťukněte na Send message icon. Používáte-li dvě karty SIM, dlouze stiskněte Send message icon a pak vyberte kartu SIM, kterou chcete použít.

  Předání zprávy

  1. Najděte a ťukněte na Messages icon.
  2. Ťukněte na konverzaci obsahující požadovanou zprávu.
  3. Dotkněte se příslušné zprávy a podržte ji. Potom ťukněte na Forwarding message icon.
  4. Vyberte nedávný kontakt ze seznamu nebo ťukněte na Nová zpráva a zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte z možností, které se objeví. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
  5. V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na Send message icon. Používáte-li dvě karty SIM, dlouze stiskněte Send message icon a vyberte kartu SIM, kterou chcete použít.

  Uložení souboru z přijaté zprávy

  1. Najděte položku Messages icon a ťukněte na ni.
  2. Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.
  3. Stiskněte a podržte soubor, který chcete uložit, a zvolte požadovanou možnost.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu