account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Více uživatelských účtů

  Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo když ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

  • Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
  • Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.

  Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.

  Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až sedm účtů běžných uživatelů.

  Přidání pravidelného uživatelského účtu

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který nastavil zařízení jako první.
  2. Najděte a ťukněte na Nastavení > Systém > Pokročilé > Více uživatelů > Přidat uživatele.
  3. Ťukněte na OK. Nový účet byl vytvořen.
  4. Ťukněte na Nastavit. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
  5. Obrazovku odemknete tak, že po ní přejedete prstem směrem nahoru.
  6. Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.

  Účet pro pravidelného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí přetáhnout stavový řádek zcela dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na Přidat uživatele .

  Odstranění účtu pravidelného uživatele ze zařízení

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.
  2. Najděte a ťukněte na Nastavení > Systém > Pokročilé > Více uživatelů.
  3. Ťukněte na Settings icon vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté ťukněte na Odstranit uživatele > SMAZAT.

  Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

  Aktivace účtu hosta

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník, tj. uživatel, který nastavil zařízení jako první.
  2. Najděte a ťukněte na Nastavení > Systém > Pokročilé > Více uživatelů.
  3. Ťukněte na Monotone switch between users icon.

  Jakmile přepnete na účet hosta, můžete přepínat mezi uživatelskými účty ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na Switch between users icon.

  Vymazání dat relace hosta

  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni pod účtem hosta.
  2. Najděte a ťukněte na Nastavení > Systém > Pokročilé > Více uživatelů.
  3. Najděte a ťukněte na Odstranit hosta.
  4. Ťukněte na Odstranit.

  Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášeni. Prostě přetáhněte stavový řádek dolů dvěma prsty a ťukněte na Switch between users icon a pak ťukněte na Odstranit hosta .

  Přepínání mezi účty více uživatelů

  1. Pro zobrazení seznamu uživatelů přetáhněte stavový řádek dvěma prsty dolů a ťukněte na položku Switch between users icon.
  2. Ťukněte na ikonu představující uživatelský účet, na který chcete přepnout. Zobrazí se zamykací obrazovka pro tento uživatelský účet.

  Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost Začít znovu můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost Ano, pokračovat .

  Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:
  • Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, ‎Wi-Fi , režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
  • Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
  • Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.
  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Najít produkt
  Find
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu