account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Hodiny

  Arrow left Xperia XZ Premium – přehled podpory

  V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

  Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

  Alarm overview

  1 Přechod na kartu budíků
  2 Přechod na kartu světového času
  3 Přechod na kartu Stopky
  4 Přechod na kartu Časovač
  5 Zobrazení možností pro aktuální kartu
  6 Otevření nastavení data a času
  7 Úprava stávajícího budíku
  8 Vypnutí nebo zapnutí budíku
  9 Přidání nového budíku

  Nastavení nového budíku

  1. Najděte položku Hodiny a ťukněte na ni.
  2. Ťukněte na položku Add item icon.
  3. Vyberte požadovanou hodnotu.
  4. Ťukněte na tlačítko OK.

  Ťuknutím na ikonu More options icon otevřete nabídku DALŠÍ NASTAVENÍ .

  Odložení zvonícího budíku

  • Když se spustí budík, ťukněte na položku ODLOŽIT.

  Vypnutí zvonícího budíku

  • Přetažením jezdce vypněte budík, nebo, je-li obrazovka aktivní, ťukněte na tlačítko Zrušit.

  Chcete-li vypnout odložený budík, můžete přetažením stavového řádku dolů otevřít panel oznámení a ťuknout na položku Zrušit .

  Úprava stávajícího budíku

  1. Ťukněte na položku Hodiny a poté na položku More options icon u budíku, který chcete upravit.
  2. Ťukněte na položku Upravit čas, vyberte požadované hodnoty a ťukněte na tlačítko OK.
  3. Ťuknutím na položku DALŠÍ NASTAVENÍ si můžete přizpůsobit budík.
  4. Ťukněte na položku Uložit.

  Vypnutí nebo zapnutí budíku

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout existující budík, ťukněte na něj.

  Používaný budík je označen jako Alarm on icon.

  Odstranění budíku

  • Ťukněte na položku Hodiny a podržte stisknutý budík, který chcete odstranit. Pak ťukněte na Delete icon.

  Nastavení zvuku budíku

  1. Najděte a ťukněte na Hodiny a pak ťukněte na More options icon u budíku, který chcete upravit.
  2. Ťukněte na DALŠÍ NASTAVENÍ > Zvuk budíku a vyberte položku, nebo ťukněte na Přidat vyzváněcí tón a vyberte hudební soubor.
  3. Ťukněte na OK a pak ťukněte na ULOŽIT.

  Zvýšení hlasitosti budíku

  1. Ťukněte na položku Hodiny a poté na položku More options icon u budíku, který chcete upravit.
  2. Ťukněte na možnost DALŠÍ NASTAVENÍ a poté na jezdce Zvýšení hlasitosti.
  3. Ťukněte na položku Uložit.

  Nastavení opakovaného buzení

  1. Ťukněte na položku Hodiny a poté na položku More options icon u budíku, který chcete upravit.
  2. Zaškrtněte políčko Opakovat.
  3. Označte požadované dny.

  Výběr typu budíku

  1. Ťukněte na položku Hodiny a poté na položku More options icon u budíku, který chcete upravit.
  2. Ťukněte na možnost DALŠÍ NASTAVENÍ > Typ budíku a vyberte požadovanou možnost.
  3. Ťukněte na položku Uložit.

  Nastavení chování bočních tlačítek

  1. Ťukněte na položku Hodiny a poté na položku More options icon u budíku, který chcete upravit.
  2. Ťukněte na DALŠÍ NASTAVENÍ a potom na položku Chování bočních tlačítek.
  3. Vyberte požadované chování bočních tlačítek.
  4. Ťukněte na položku Uložit.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!