account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Dotykový displej nefunguje správně

  Pokud dotykový displej nereaguje, je málo či příliš citlivý nebo reaguje sám bez dotyku, máte k dispozici několik řešení.

  • Funkci dotykového displeje mohou ovlivnit nečistoty, teplo nebo použití krytů zařízení či ochranných fólií displeje:
   • Pokud jste na displej zařízení nalepili ochrannou fólii, zkontrolujte, zda je nalepená správně a nejsou pod ní vzduchové bubliny, prach nebo vlhkost.

   • Odstraňte ochranná pouzdra nebo kryty, abyste zjistili, zda nebrání funkci dotykového displeje.

   • Otřete displej čistým a suchým hadříkem tak, aby byl zcela čistý. Před použitím dotykového displeje zkontrolujte, zda jsou vaše ruce a prsty čisté a suché.

   • Je-li zařízení příliš horké, může to ovlivnit funkci dotykové vrstvy. Nechte zařízení vychladnout a vyzkoušejte dotykový displej znovu.

  • Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Vypnete tak všechny spuštěné aplikace a uvolníte paměť, což někdy problém automaticky vyřeší.

  • V situacích, kdy zařízení přestane reagovat a nelze je normálně restartovat, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Během vynuceného vypnutí nedojde k vymazání žádného nastavení ani osobních dat.

   Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

   1. Dlouze současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud zařízení nezavibruje.
   2. Postupujte podle kroků uvedených níže podle toho, zda si přejete vynutit restart nebo vypnutí zařízení.
    • Pokud chcete vynutit restartování zařízení: V tomto okamžiku tlačítka uvolněte. Zařízení se restartuje.
    • Pokud chcete vynutit vypnutí zařízení: Tlačítka dále držte. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

   Zapnutí zařízení

   1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje.
   2. Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na (ikona hotovo) .
   3. Počkejte, než se zařízení spustí.

  • Pokud vaše zařízení podporuje režim pro rukavice, ujistěte se, že je tato funkce vypnutá, když rukavice na sobě nemáte.

   Vypnutí režimu pro rukavice

   1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Obrazovka > Rozšířená nastavení > Režim pro rukavice .
   2. Ťuknutím na přepínač Režim pro rukavice zakažte.

  • Pokud k problému dojde při nabíjení, ověřte, zda používáte originální nabíječku Sony a kabel USB, který je určen přímo pro nabití vašeho zařízení. Jiné nabíječky mohou negativně ovlivnit funkci dotykového displeje.

  • Je-li v zařízení paměťová karta, vyjměte ji a restartujte zařízení. Pokud vyjmutí paměťové karty problém vyřeší, může být karta SD poškozená. V takovém případě si musíte pro zařízení Xperia zakoupit novou kartu SD.

  • Na kontrolu, zda některé stažené aplikace způsobují potíže, použijte Nouzový režim . V Nouzový režim se v zařízení spustí pouze software a aplikace, které již byly nainstalovány, když jste zařízení zakoupili. Pokud se v Nouzový režim výkon zařízení zlepší, je pravděpodobné, že jedna nebo více aplikací stažených po zakoupení má na zařízení negativní vliv. Můžete ukončit Nouzový režim , restartovat zařízení a odinstalovat aplikaci nebo aplikace, o nichž se domníváte, že způsobují dané potíže. Pokud jsou potíže nedávného data a nejste si jisti, která z aplikací je působí, můžete nejprve odinstalovat naposledy stažené aplikace.

   Povolení nouzového režimu

   1. Když je zařízení zapnuto, dlouze stiskněte tlačítko napájení.
   2. V dialogovém okně, které se zobrazí, stiskněte a podržte Vypnout a pak ťukněte na OK .
   3. Počkejte, než se zařízení znovu spustí v Nouzový režim .

   Chcete-li ukončit Nouzový režim , restartujte zařízení.

   Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

   Zcela odinstalovat lze pouze stažené aplikace.

   1. Stiskněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezačne vibrovat.
   2. V nabídce, která se otevře, ťukněte na (ikona odinstalování aplikace) > OK .

  • Proveďte rychlý test a ověřte funkčnost dotykového displeje na zařízení Xperia.

   Provedení testu

   1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Podpora .
   2. Ťukněte na kartu Testy a ze seznamu vyberte test.
   3. Test proveďte podle pokynů. Poté ťukněte na ANO nebo NE , podle toho, zda byl test úspěšný, či nikoli.

  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení. Přečtěte si další informace o postupu aktualizace a vyhledání nejnovější verze softwaru.

  • Doporučujeme zálohovat a synchronizovat důležitá data s účtem Google.

  • K provedení opravy softwaru a resetování zařízení použijte počítačovou aplikaci Xperia Companion. Poznámka: Při provedení opravy softwaru jsou z vnitřního úložiště zařízení odstraněna všechna data. Obsah, který jste uložili na externí kartě SD, například fotky, videa a hudba, odstraněn nebude.

   Zálohování dat do počítače

   1. Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
   2. Na počítači vyberte soubory, které chcete zálohovat, a pak je zkopírujte a vložte nebo přetáhněte na místo v počítači.

   Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

   1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Systém > Rozšířená nastavení > Zálohovat .
   2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci. Data aplikací, nastavení zařízení a historie volání budou automaticky zálohovány.

   Můžete také povolit zálohování z nabídky nastavení na disku Google. Můžete synchronizovat data aplikací, nastavení zařízení a historii volání automaticky, když se přihlásíte na účet Google používaný k synchronizaci dat na vašem starém zařízení. Když poprvé zapojíte své nové zařízení, přihlaste se na účet Google v průvodci nastavením.

   Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

   Před provedením opravy softwaru se ujistěte, že znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

   1. Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac nainstalována aplikace Xperia Companion.
   2. Spusťte aplikaci Xperia Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na Oprava softwaru .
   3. Podle pokynů na obrazovce znovu nainstalujte software a dokončete opravu.

  • Zkontrolujte, zda není displej nějak fyzicky poškozený. Pokud najdete poškození, kontaktujte nás.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  FindCreated with Sketch.
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu