account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomozte nám vylepšit náš web
  Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

  Zdá se, že se zařízení nenabíjí

  Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat až 4 hodiny.

  • Podle následujících kroků určete, zda se problém týká nabíječky:

   • Ověřte, zda používáte originální nabíječku Sony USB Type-C, která je určena přímo pro nabití vašeho zařízení.

   • K nabití zařízení Xperia použijte originální nabíječku Sony připojenou do zásuvky. Vaše zařízení Xperia se nabíjí mnohem pomaleji, když je nabíjíte pomocí počítače a kabelu USB.

   • Odpojte kabel USB od zařízení Xperia a pak jej znovu zapojte do portu USB zařízení. Zkontrolujte, zda je kabel nabíječky správně a bez omezení, například ochranného obalu, připojen do portu USB vašeho zařízení. Zkontrolujte, zda je nabíječka správně zapojena do zásuvky pod proudem.

   • Zkontrolujte, zda v portu nabíječky nejsou nečistoty, prach či vlhkost. Zablokovaný port může bránit správnému zasunutí konektoru USB, a tím také nabíjení. Ověřte, zda je port USB zcela suchý, a opatrně vyjměte případné nečistoty či prach, například pomocí párátka či zubního kartáčku.

   • Zkuste zařízení Xperia nabít připojením jiného kabelu USB do portu USB v počítači. Pokud se zařízení začne nabíjet, může to znamenat, že nabíječka nefunguje správně. Vyměňte nabíječku za originální nabíječku Sony, která je určena přímo pro vaše zařízení.

  • Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Vypnete tak všechny spuštěné aplikace a uvolníte paměť, což někdy problém automaticky vyřeší.

  • V situacích, kdy zařízení přestane reagovat a nelze je normálně restartovat, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Během vynuceného restartu nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

   Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

   1. Dlouze současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, dokud zařízení nezavibruje.
   2. Postupujte podle kroků uvedených níže podle toho, zda si přejete vynutit restart nebo vypnutí zařízení.
    • Pokud chcete vynutit restartování zařízení: V tomto okamžiku tlačítka uvolněte. Zařízení se restartuje.
    • Pokud chcete vynutit vypnutí zařízení: Tlačítka dále držte. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

   Zapnutí zařízení

   1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje.
   2. Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na (ikona hotovo) .
   3. Počkejte, než se zařízení spustí.

  • Pokud vynucené vypnutí problém nevyřeší, měli byste provést 2minutový restart.

   Vynucený 2minutový restart

   1. Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu 2 minut a ignorujte jakékoli vibrace.
   2. Uvolněte tlačítka. Zařízení se vypne automaticky.
   3. Nechte zařízení nabíjet, dokud se na obrazovce nezobrazí ikona nabíjení.
   4. Zapněte zařízení Xperia.

  • Je-li zapnuta funkce Ochrana baterie , můžete zjistit, že zařízení není plně nabito ani po několika hodinách. Funkce Ochrana baterie zvyšuje životnost a výkon baterie.

   Povolení nebo zákaz Ochrany baterie

   1. Najděte ťukněte na Nastavení > Baterie > Ochrana baterie .
   2. Ťuknutím na přepínač povolíte nebo zakážete Ochrana baterie .

   Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou funkcí Ochrana baterie uloženy. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.

   Přečtěte si další informace o postupu aktualizace a vyhledání nejnovější verze softwaru.

  • Doporučujeme zálohovat a synchronizovat důležitá data s účtem Google.

  • K provedení opravy softwaru a resetování zařízení použijte počítačovou aplikaci Xperia Companion. Poznámka: Při provedení opravy softwaru jsou z vnitřního úložiště zařízení odstraněna všechna data. Obsah, který jste uložili na externí kartě SD, například fotky, videa a hudba, odstraněn nebude.

   Zálohování dat do počítače

   1. Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
   2. Na počítači vyberte soubory, které chcete zálohovat, a pak je zkopírujte a vložte nebo přetáhněte na místo v počítači.

   Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

   1. Najděte a ťukněte na Nastavení > Systém > Rozšířená nastavení > Zálohovat .
   2. Ťuknutím na přepínač povolíte funkci. Data aplikací, nastavení zařízení a historie volání budou automaticky zálohovány.

   Můžete také povolit zálohování z nabídky nastavení na disku Google. Můžete synchronizovat data aplikací, nastavení zařízení a historii volání automaticky, když se přihlásíte na účet Google používaný k synchronizaci dat na vašem starém zařízení. Když poprvé zapojíte své nové zařízení, přihlaste se na účet Google v průvodci nastavením.

   Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia Companion

   Před provedením opravy softwaru se ujistěte, že znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

   1. Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac nainstalována aplikace Xperia Companion.
   2. Spusťte aplikaci Xperia Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na Oprava softwaru .
   3. Podle pokynů na obrazovce znovu nainstalujte software a dokončete opravu.

  Byly tyto informace užitečné?
  Ano Ne
  Ceníme si Vašeho názoru!
  Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
  Odeslat
  Děkujeme za Váš názor!
  Close Zavřít
  Najít produkt
  FindCreated with Sketch.
  Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu