account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomozte nám vylepšit náš web
Odpovězte na několik krátkých otázek a ohodnoťte svou návštěvu.

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých způsobů:

 • Sdílení připojení USB: Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
 • Přenosný přístupový bod: Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 10 dalšími zařízeními, včetně zařízení s podporou technologie WPS.
 • One-touch přenosný přístupový bod: Dotykem zařízení zahájíte sdílení svého mobilního připojení prostřednictvím ‎Wi-Fi .
 • Sdílení připojení Bluetooth: Mobilní datové připojení můžete sdílet až se čtyřmi dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

 1. Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod.
 3. Ťukněte na jezdce Připojení přes USB a po zobrazení výzvy ťukněte na tlačítko OK. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor Ikona sdílení USB.
 4. Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, ťukněte na jezdce Připojení přes USB nebo odpojte kabel USB.

Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

Sdílení mobilního připojení přenosným přístupovým bodem s nastavením jedním dotykem

 1. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod.
 3. Ťukněte na položku Přenosný přístupový bod one-touch. Podržte zařízení u sebe tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly, a ťukněte na položku PŘIPOJIT.

Tato funkce funguje pouze se zařízeními, které také podporují funkci sdílení připojení Wi-Fi technologií NFC ‎Wi-Fi .

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth

 1. Vaše zařízení a druhé zařízení s technologií Bluetooth musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
 2. Vaše zařízení: Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod. Ťuknutím na jezdce Připojení přes Bluetooth zapněte funkci.
 3. Zařízení Bluetooth: Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí technologie Bluetooth. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud zařízení využívá operační systém Android, ťukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části Nastavení > Připojení zařízení > Bluetooth > Párovaná zařízení a pak zaškrtněte políčko Přístup k internetu.
 4. Vaše zařízení: Počkejte, než se na stavovém řádku zobrazí ikona Ikona sdílení připojení přes Bluetooth. Jakmile se zobrazí, je nastavení dokončeno.
 5. Chcete-li funkci zakázat, ťukněte znovu na jezdce vedle položky Připojení přes Bluetooth.

Funkce Připojení přes Bluetooth se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth.

Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod.
 2. Ťukněte na položky Nastavení přenosného přístupového bodu > Konfigurace přístupového bodu.
 3. Zadejte údaj Název sítě.
 4. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 5. Ťukněte na tlačítko Uložit.
 6. Ťukněte na ikonu Ikona Zpět a ťuknutím na jezdce Přenosný přístupový bod zapněte funkci.
 7. Zobrazí-li se výzva, potvrďte ji tlačítkem OK. Jakmile bude přenosný přístupový bod ‎Wi-Fi aktivní, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ikona sdílení připojení.
 8. Chcete-li zastavit sdílení datového připojení prostřednictvím ‎Wi-Fi , ťuknutím na jezdce Přenosný přístupový bod funkci zakažte.

Povolení používání mobilního datového připojení zařízení s podporou ‎Wi-Fi Protected Setup

 1. Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod ‎Wi-Fi .
 2. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod > Nastavení přenosného přístupového bodu.
 3. V části Konfigurace přístupového bodu se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
 4. Ťukněte na ikonu Tlačítko WPS a postupujte podle pokynů na obrazovce. Další možností je ťuknout na položky Ikona nabídky > Zadání kódu WPS PIN a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie ‎Wi-Fi Protected Setup.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

 1. Ťukněte na položky Nastavení > Síť a internet > Sdílení připojení a příst. bod.
 2. Ťukněte na položky Nastavení přenosného přístupového bodu > Konfigurace přístupového bodu.
 3. Zadejte údaj Název sítě.
 4. Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole Zabezpečení.
 5. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 6. Ťukněte na tlačítko Uložit.
Byly tyto informace užitečné?
Ano Ne
Ceníme si Vašeho názoru!
Proč pro Vás tyto informace nebyly užitečné?
Odeslat
Děkujeme za Váš názor!
Najít produkt
Find
Na zařízení Xperia™ přejděte do nabídky Nastavení > Informace o telefonu/tabletu > Číslo modelu